Poleski Park Krajobrazowy
Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie Poleskiego Parku Krajobrazowego. Link

Poleski Park Krajobrazowy utworzono w 1983 roku w celu ochrony krajobrazu części Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej, nazywanej również Pojezierzem Łęczyńsko-Włodawskim. W 1990 roku utworzono Polski Park Narodowy, w którego skład włączono ponad 60% powierzchni parku krajobrazowego. W związku z tym obecny park krajobrazowy stanowi część otuliny parku narodowego i składa się 4 niewielkich enklaw. Park obejmuje głównie płaskie tereny, na których wysokości względne nie przekraczają 20 m. Krajobraz charakteryzuje mozaika pól, łąk i lasów wraz z dużym udziałem terenów podmokłych. Największym zbiornikiem wodnym jest Jezioro Wytyckie. Pod koniec lat siedemdziesiątych jezioro otoczono groblami a na początku lat osiemdziesiątych powstał tu zbiornik retencyjny. Pozostałe jeziora to Jezioro Karaśne koło Urszulina oraz Gumienko (tzw. Owenek). Ważnym elementem parku jest zespół stawów w Starym Brusie. Obejmuje on 23 stawy, wśród których największymi są: Żabka, Rybitwa, Trościany. Zostały one zbudowane w okresie międzywojennym na terenie torfowisk. Przez park przepływają rzeki Włodawka, Piwonia i Bobryk. Cały ten obszar pocięty jest przez sieć rowów melioracyjnych.

Najbardziej charakterystycznymi formacjami roślinnymi parku są torfowiska. Kształtowały się one przez tysiące lat w zagłębieniach terenu oraz wokół jezior doprowadzając z czasem do ich zarastania. Do najciekawszych roślin związanych z torfowiskami należą brzoza niska, rosiczka okrągłolistna, widłak torfowy. Na terenie parku znajduje się jeden pomnik przyrody, jest nim dąb szypułkowy w Załuczu Starym o obwodzie 460 cm.

Wśród zwierząt najlepiej poznaną grupą na terenie parku są ptaki. Obserwować można tu gatunki związane ze środowiskiem wodnym. Do najciekawszych z nich należą żuraw, gęgawa, perkoz rdzawoszyi, zausznik i łabędź niemy.

Poleski Park Krajobrazowy położony jest na terenie gdzie ścierały się ze sobą tradycje i kultura różnych narodów i religii. Tereny te był świadkiem wielu bitew i walk. W tutejszych lasach ukrywali się zarówno powstańcy styczniowi jak i partyzanci w czasie ostatniej wojny. Jedną z pamiątek II wojny światowej jest pomnik i cmentarz poległych żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy 1 października 1939 roku brali udział w bitwie z nacierającą Armią Czerwoną.

Zwiedzanie Poleskiego Parku Krajobrazowego warto połączyć ze zwiedzaniem Poleskiego Parku Narodowego. Sieć szlaków pieszych i rowerowych pozwala sprawnie poruszać się pomiędzy sąsiadującymi terenami chronionymi. Jezioro Wytyckie leżące na terenie parku krajobrazowego jest szczególnie popularne wśród wędkarzy.

Galeria zdjęć

Dane teleadresowe

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie

ul. Leśna 1

21-100 Lubartów

tel.:81 851 01 77

email: lubartow.zlpk@lubelskie.pl