Park Krajobrazowy „Pojezierze Łęczyńskie
Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie. Link

Utworzony w 1990 roku park położony jest w zachodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz obejmuje część Równiny Parczewskiej. Park składa się z dwóch części połączonych wspólną otuliną. Od strony wschodniej sąsiaduje z Poleskim Parkiem Narodowym i jego otuliną. Pomimo przeprowadzanych niegdyś licznych melioracji oraz wydobycia węgla kamiennego w ramach Lubelskiego Zagłębia Węglowego teren parku jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo obszarów województwa lubelskiego.

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, jest jedynym pojezierzem w Polsce, którego nie objął zasięg ostatniego zlodowacenia. Południowa części parku oznacza się płaskim ukształtowaniem terenu, urozmaiconym jedynie wzniesieniami kredowymi, lejami krasowymi, pozostałościami po morenach czołowych oraz nielicznymi wydmami. Najbardziej charakterystyczne dla tej enklawy są jeziora z przylegającymi do nich torfowiskami wysokimi i przejściowymi oraz stawy. Jeziora różnią się od siebie czystością wód, kształtem, trofią, rodzajem roślinności. Na zbiorowiskach torfowiskowych występują rzadkie gatunki roślin tj.: brzoza niska, wierzba lapońska, wąkrotka zwyczajna, gnidosz królewski, kruszczyk błotny, storczyk szerokolistny i wiele innych. Na szczególna uwagę wśród fauny zasługuje występujący tutaj żółw błotny. Stawy, jeziora i torfowiska są miejscem występowania ptaków wodno – błotnych m.in.: perkoza rdzawoszyjego, bąka, rycyka. Nad brzegami wód gniazduje remiz, który buduje charakterystyczne gniazdo na kształt kuli wykorzystując do tego kwiatostany wierzb i topól. Natomiast trzcinowiska są często miejscem lęgowym dla błotniaka stawowego. W celu ochrony charakterystycznej, dla tej części parku, przyrody utworzono rezerwat florystyczny i torfowiskowy „Jezioro Brzeziczno” gdzie ochronie podlega dystroficzne jezioro z otaczającym je torfowiskowym płem. Ciekawostką ornitologiczną jest gniazdowanie czapli białej nad Jeziorem Mytycze w południowo-zachodniej części otuliny parku.

Północna część parku ma odmienny, zdecydowanie leśny charakter. Obejmuje ona, bowiem swoim zasięgiem spory fragment zwartego kompleksu Lasów Parczewskich. Lasy te składają się z różnowiekowej mozaiki zbiorowisk leśnych, gdzie przeważają bory sosnowo – dębowe oraz w mniejszym stopniu lasy łęgowe i olsy. W runie Lasów Parczewskich występuje wiele rzadkich gatunków roślin: goździk piaskowy, lepnica litewska, orlik pospolity, sasanka otwarta, pomocnik baldaszkowy, naparstnica zwyczajna, bluszcz pospolity, mieczyk dachówkowaty, podkolan biały i inne. Na terenie Lasów Parczewskich występuje największa sowa Polski – puchacz oraz największy ptak szponiasty Polski – bielik. Ponadto możemy spotkać tutaj orlika krzykliwego i bociana czarnego.  Wszystkie wymienione gatunki ptaków są objęte specjalną ochroną strefową. Z ssaków na uwagę zasługuje obecność wilków, które na stałe osiedliły się już w Lasach Parczewskich. 

Najciekawsze obiekty zabytkowe znajdują się w otulinie parku.  W Ostrowie Lubelskim, założonym w 1548 r. przez Jana Tęczyńskiego, zachował się kościół z połowy XVIII w. zbudowany w stylu późnobarokowym według projektu Pawła Fontany. Interesujące obiekty zabytkowe znajdują się w miejscowości Dratów: cerkiew prawosławna w stylu rosyjskim z końca XIX wieku, drewniana plebania, cmentarz wojskowy z I wojny światowej, oraz pomnik z okresu międzywojennego upamiętniający odzyskanie przez Polskę niepodległości. W Ostrowie, Bójkach, Jedlance, Krasnem i kilku innych wsiach zachowały się stare drewniane chaty wiejskie, a przy nich gdzieniegdzie, coraz rzadsze - przystudzienne żurawie.

Jeziora: Piaseczno, Krasne, Łukcze i Zagłębocze są popularnymi miejscami rekreacyjnymi dla mieszkańców Lubelszczyzny. Bez problemu można znaleźć nad nimi nocleg na licznych kwaterach czy w ośrodkach wczasowych. Jeziora sprzyjają uprawianiu sportów wodnych (poza motorowymi). Okolica jest też atrakcyjna dla turystów pieszych a przede wszystkim dla turystów-rowerzystów. Przez teren parku przebiegają szlaki piesze oraz coraz liczniejsze i cieszące się dużym zainteresowaniem szlaki rowerowe.        

Galeria zdjęć

Dane teleadresowe

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie

ul. Leśna 1

21-100 Lubartów

tel.:81 851 01 77

email: lubartow.zlpk@lubelskie.pl