Krasnobrodzki Park Krajobrazowy
Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Link

Utworzony w 1988 roku park obejmuje swoim zasięgiem partię najwyższych wzniesień Roztocza Środkowego, przekraczających wysokość 350 m n.p.m., oraz fragment doliny górnego Wieprza. Na północnym zachodzie park graniczy z otuliną Roztoczańskiego Parku Narodowego, na południu zaś otulina parku styka się z otuliną Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.

Największą rzeką, dość ubogiego w wody, parku jest Wieprz. Rzece towarzyszą piękne podzboczowe źródła. Najbardziej malownicze ale i najwydajniejsze - w Hutkach, Husinach i przy Kaplicy „Na Wodzie” – objęte są ochroną jako pomniki przyrody. W wodach Wieprza oprócz licznych gatunków ryb spotkać można także raki.

 O dawnej aktywności geologicznej na terenie Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego świadczy wyjątkowo malowniczy i urozmaicony krajobraz. Charakterystyczne są wychodnie skalne w formie ostańców na szczytach roztoczańskich wzniesień. Największe skupiska skałek znajduje się na wzgórzu Wapielnia (387 m n.p.m.) - najwyższym wzniesieniu Roztocza Środkowego, oraz na wzgórzu Kamień (348 m n.p.m.). W dolinie Wieprza napotkamy na piaszczyste wydmy o parabolicznym kształcie osiągające wysokość nawet do 20 m i długości do 1,5 km. Inną ciekawą formą rzeźby parku są suche doliny tworzące dwa systemy: jeden z nich występuje w okolicach Krasnobrodu i związany jest z doliną Wieprza natomiast drugi występuje na południowo zachodniej części Parku i związany jest z doliną górnego Sopotu. Z kolei na terenach pokrytych przez płaty lessu utworzyły się głębokie wąwozy. Znajdują się one na zboczach tzw. Garbów Grabowieckich i w okolicach Wsi Zielone.

Ponad 60 % powierzchni Parku zajmują lasy. Mimo prowadzonej od stuleci gospodarki leśnej w wielu miejscach zachował od charakter lasu pierwotnego. Dominującym zespołem jest bór świeży, w którym głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Towarzyszą mu bory jodłowe oraz buczyna karpacka. Spotkać tu można także olsy, grądy, a także cenne torfowiska i zbiorowiska roślinności kserotermicznej. Najcenniejsze zbiorowiska leśne objęto ochroną w ramach rezerwatów przyrody „Św. Roch” oraz „Zarośle”.

Szata roślinna parku zawiera elementy charakterystyczne dla flory Roztocza, cechującej się wyraźnie zaznaczoną obecnością gatunków górskich i kserotermicznych. Do rzadkich roślin górskich należą m.in. widłak wroniec, podrzeń żebrowiec, nerecznice górska i szerokolistna czy żywiec gruczołowaty. Najciekawsze rośliny kserotermiczne to: goryczka orzęsiona, szałwia lepka i ożanka właściwa. Zwraca uwagę obecność wapieniolubnych paproci: zanokcicy skalnej i zanokcicy murowej. Rzadkie gatunki znajduje się także w grupie roślin torfowiskowych. Należą do nich m.in. brzoza niska, wierzba borówkolistna, widłak torfowy oraz turzyca strunowa. Spośród pozostałych rzadszych gatunków warto wymienić zimoziół północny, śnieżyczkę przebiśnieg, a także kilka gatunków storczyków.

Pod wpływem faunistycznym teren Parku jest słabo rozpoznany. Z leśnych ssaków kopytnych występują tu: jeleń, sarna i dzik, ssaki drapieżne reprezentują m.in.: borsuk, gronostaj, jenot, kuna leśna, kuna domowa, łasica i tchórz. Z rzadszych gatunków ptaków stwierdzono tu gniazdowania orlika krzykliwego, bociana czarnego i pliszki górskiej.

Cenne zabytki na terenie parku skupione są w Krasnobrodzie i w jego bliskiej okolicy. W części tej miejscowości, zwanej Podzamek wznosi się otoczony dużym parkanem pałac Leszczyńskich z XVII w. rozbudowany z XIX w.

Z kolei w Podklasztorze znajduje się barokowy Kościół (XVI w.) z cudownym obrazem Matki Boskiej i kalwarią Krasnobrodzką oraz Klasztor Dominikanów mieszczący obecnie muzeum parafialne, a także zespół barokowych kapliczek w tym drewnianą kaplicę nad otoczonym kultem cudownym źródłem. Niezwykle interesująca jest też zbudowana w stylu zakopiańskim Kaplica Św. Rocha malowniczo wkomponowana w Dolinę Św. Rocha.

Ruch turystyczny na terenie Parku koncentruje się głownie wokół Krasnobrodu, popularnej miejscowości wczasowej i uzdrowiskowej. Znajduje się tu sanatorium, kilkanaście ośrodków wypoczynkowych, szereg pensjonatów i kwater prywatnych, kempingi, schroniska młodzieżowe. W Krasnobrodzie znajduje się także ośrodek turystyki konnej z trasą zjazdową. W lecie popularnym miejscem uprawiania sportów wodnych jest zalew w Krasnobrodzie. Przez Park przebiegają znakowane piesze szlaki turystyczne, rowerowe oraz ścieżki spacerowe.

Galeria zdjęć

Dane teleadresowe

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

ul. Partyzantów 3

22-400 Zamość

tel.: 84 677 66 16

email: zamosc.zlpk@lubelskie.pl, zpkr@interia.pl