Kozłowiecki Park Krajobrazowy
Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie  Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. Link

Kozłowiecki Park Krajobrazowy powołany został w 1990 roku w celu ochrony największego kompleksu leśnego w okolicach Lublina. Jest to park o typowo leśnym charakterze. Swoim zasięgiem obejmuje zwarty kompleks Lasów Kozłowieckich, bardzo cenny ze względu na duże zróżnicowanie drzewostanu w tym fragmenty o składzie zbliżonym do naturalnego. Na terenie parku spotkamy lasy sosnowo - dębowe, okresowo podtapiane lasy porośnięte borem wilgotnym i borem bagiennym oraz niewielkie obszary olsów i łęgów wierzbowo-topolowych porastających brzegi rzek Mininy i Krzywej Rzeki. Za najcenniejsze jednak uważane są lite drzewostany dębowe z udziałem dębu bezszypułkowego. Szczególnie okazałe dęby chronione są w rezerwacie „Kozie Góry”. Ponadto na terenie parku występują także śródleśne łąki, stawy, bagienka oraz niewielkie osady leśne i rolnicze.

Wśród flory Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego na szczególną uwagę zasługują gatunki chronione m.in.: nasięźrzał pospolity, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, orlik pospolity, listera jajowata, podkolan biały, gnieźnik leśny oraz bluszcz. Na nielicznych fragmentach torfowisk wysokich i przejściowych występują m.in.: bagno zwyczajne, widłak jałowcowaty, modrzewnica zwyczajna, storczyk krwisty i szerokolistny, kruszczyk błotny.

Obecność w parku starych dziuplastych drzew oraz stawów hodowlanych sprawia, że świat zwierząt na tym obszarze jest bardzo zróżnicowany. Występują tutaj licznie ptaki dziuplaki, czyli ptaki odbywające swoje lęgi w dziuplach, m.in.: dzięcioł czarny, dzięcioł średni, dudek, muchołówka białoszyja i muchołówka żałobna. Ciekawostką jest prawie dwukrotny wzrost liczebności w Lasach Kozłowieckich, w porównaniu z latami 90 XX w. puszczyka – najliczniejszej sowy w Polsce. Prawdopodobnie przyczyną polepszenia się stanu populacji tej sowy jest wzrost wieku drzewostanu oraz pozostawianie starych dziuplastych drzew. Na terenie parku występuje także bocian czarny i bielik, gatunki, które ze względu na nieliczne występowanie objęte zostały ochroną strefową. Wokół gniazd w promieniu ok. 500 m tworzy się strefę ochrony ścisłej. Często można zaobserwować krążącego nad lasami i łąkami myszołowa – najpospolitszego ptaka szponiastego Europy. Na śródleśnych stawach oraz znajdujących się w otulinie stawach w Samoklęskach możemy zaobserwować ptaki wodno-błotne m.in.: zauszniki, podgorzałki oraz usłyszeć charakterystyczny głos wodnika.

Lasy Kozłowieckie są także doskonałym środowiskiem dla jeleni, sarn, dzików i danieli. Te ostatnie zostały sprowadzone na teren parku w 1962 roku. Nie jest to nasz rodzimy gatunek - naturalnie występuje w Azji Mniejszej a do Polski został sprowadzony, jako zwierzyna łowna, w celu pozyskania mięsa, skór i poroża. W bardziej wilgotnych lasach można spotkać także łosie – największych przedstawicieli rodziny jeleniowatych.

W dolinie Mininy stwierdzono występowanie bardzo nielicznego żółwia błotnego – jedynego żółwia żyjącego naturalnie w naszym kraju. W Polsce występują tylko 4 obszary, na których odnotowano większą ilość tego gada. Jego nakrapiane żółtymi plamkami głowa i szyja przypominają rzęsę wodną, porastającą stawy, śródleśne oczka wodne, dzięki czemu doskonale dopasowuje się do otoczenia, w którym występuje i jest słabo widoczny z daleka.

W otulinie parku leży jeden z najcenniejszych zabytków kultury - późnobarokowy zespół pałacowo – parkowy w Kozłówce ze wspaniałym pałacem, kordegardą, teatralnią, wozownią i stajniami. Pałac został wzniesiony w I połowie XVIII wieku przez Jakuba Fontanę. Zespół pałacowy otacza piękny park z wieloma okazami starodrzewia, z których kilka uznano za pomniki przyrody. Jako wyjątkowo cenny zabytek o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, mający duże znaczenie dla historii Polski został uznany rozporządzeniem Prezydenta RP Pomnikiem Historii. Kolejne interesujące zespoły dworsko-parkowe pochodzące z I połowy XIX wieku znajdują się w Krasieninie, Nasutowie i Samoklęskach. Na uwagę zasługuje stara drewniana zabudowa we wsiach: Dąbrówka, Kamionka, Nowy Staw i Nowodwór. Warty obejrzenia jest domek myśliwski położony w Starym Tartaku, a także pobliski pomnikowy dąb szypułkowy i pomnik poświęcony powstańcom styczniowym postawiony w miejscu potyczki.

Kozłowiecki Park Krajobrazowy jest popularnym miejscem wycieczek rowerowych dla mieszkańców Lublina i Lubartowa. Turystyce rowerowej sprzyja gęsta sieć szlaków rowerowych i asfaltowych dróg wyłączonych z ruchu samochodowego. Śródleśne stawy upodobali sobie wędkarze. Jesienią Lasy Kozłowieckie są idealnym miejscem na grzybobranie. 

Galeria zdjęć

Dane teleadresowe

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie

ul. Leśna 1

21-100 Lubartów

tel.:81 8510177

email: lubartow.zlpk@lubelskie.pl