Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy

Rok utworzenia 1991
Powierzchnia 19370,90 ha
Położenie Roztocze / Roztocze Zachodnie, Roztocze Środkowe; Wyżyna Lubelska / Wyniosłość Giełczewska, Padół Zamojski

Turystyka

Przez Park przebiegają cztery szlaki turystyczne. Szlak Centralny – niebieski, biegnący z Bełżca do Szastarki, o długości 113km. Szlak Partyzancki – czerwony, prowadzący ze Szperówki do Krynic, o długości 53km. Szlak Roztoczański – żółty, ze Zwierzyńca do Bidaczowa, o długości 52km. Szlak Łącznikowy – czarny o długości 12 km, prowadzący ze Zwierzyńca do Lipowca Górnego. Ponadto przez Park wytyczono wiele szlaków rowerowych. Do ciekawszych należą: „Czarna Perła” - oznaczony kolorem czarnym (do wyboru kilka wariantów prowadzących przez Park, z których każda gwarantuje niezapomniane punkty widokowe) i „Szlak im. Dymitra Gorajskiego” – zielony, z Lipowca do Goraja, długość 43km.

Do miejsc atrakcyjnych dla turystów należą: „Ulik” w Mokrymlipiu - rodzinna pasieka i gospodarstwo apiturystyczne. Zapoznamy się w nim z historią i współczesnym pszczelarstwem oraz zaopatrzymy się w regionalny miód fasolowy. Został on wpisany na listę produktów regionalnych. Drugie miejsce, to skansen w Zaburzu – bogaty w liczne eksponaty związane z życiem mieszkańców wsi. Właśnie tam właściciele skansenu chcą pokazywać tradycje polskich rodzin, ich zwyczaje i obrzędy. Ta niezwykłość codziennego życia wsi przedstawiana jest w poszczególnych eksponatach, kryjących ciekawe i niezwykłe losy ludzi, którzy już odeszli. Obok ekspozycji stałych Skansen organizuje wystawy czasowe, imprezy nawiązujące do roku gospodarsko-obrzędowego na wsi, imprezy patriotyczne, pokazy zanikających rzemiosł, imprezy kulturalne, a od 2011 roku odbywa się tutaj coroczny zjazd koniarzy. Miejsce to chętnie odwiedzają wycieczki ze szkół, studenci oraz goście zagraniczni z Niemiec i Hiszpanii. Z zaburskich wzgórz możemy podziwiać również jedne z najpiękniejszych krajobrazów Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego.

Na rzece Wieprz biegnie szlak kajakowy. Na tej trasie rzeka płynie rozległą doliną. Brzegi są strome i piaszczyste. Woda płynie wolno, ale gdy koryto się zwęża nurt staje się szybszy. Trasa jest bardzo malownicza.

Ścieżka przyrodniczo – historyczna „Szczebrzeszyn – Kawęczynek”

Celem jaki przyświecał powstaniu tej ścieżki było stworzenie, wszystkim zainteresowanym, możliwości miłego i pożytecznego spędzenia czasu w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, pięknymi krajobrazami oraz śladami bliższej i dalszej historii tego terenu. Ścieżka wiedzie przez jeden z ciekawszych fragmentów Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego. Na trasie ustawiono 16 przystanków. Numery przystanków pozwolą nam na łatwe poruszanie się w terenie, kierunek poruszania się wskazują białe kwadraty z ukośnym czerwonym paskiem, malowane na drzewach, słupkach energetycznych i innych obiektach. Trasa liczy 12 km, a na jej pokonanie należy przeznaczyć 3,5 godz. pieszo i 1,5 godz. rowerem. Wędrówkę po ścieżce możemy odbywać również w kierunku odwrotnym tj. z Kawęczynka do Szczebrzeszyna. Początek ścieżki znajduje się w centrum miasta. Ustawiono tu tablicę informującą o przebiegu całej ścieżki. Poszczególne przystanki zapoznają z osobliwościami przyrodniczymi oraz historią Roztocza Szczebrzeszyńskiego. Od przystanku 9 do 15 trasa ścieżki pokrywa się z niebieskim szlakiem Centralnym. Po ominięciu przystanku 14 wychodzimy na otwarte pole w okolicy Kawęczynka. Jest to doskonały punkt widokowy na malownicze wzgórza otaczające dolinę, w której położony jest Kawęczynek. Po lewej stronie widoczny jest stromy, zalesiony stok Czubatki (Czubatej Góry 324 m n.p.m.). Ostatni odcinek prowadzi głębokim wąwozem należącym do systemu Piekiełka. Ścieżka ma swój koniec w Kawęczynku, gdzie znajdziemy miejsce na ognisko.