Park Krajobrazowy Lasy Janowskie

Rok utworzenia 1984
Powierzchnia 35095,00 ha (województwo lubelskie), 9437,00 ha (województwo podkarpackie)
Otulina 22676,00 ha (województwo lubelskie), 37312,00 ha (województwo podkarpackie)
Położenie Kotlina Sandomierska / Równina Biłgorajska, Dolina Dolnego Sanu; Roztocze / Roztocze Zachodnie

Dziedzictwo kulturowe

Na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” położone są wsie i osady śródleśne, gdzie można spotkać przykłady dawnej drewnianej zabudowy mieszkalnej, stare kapliczki i charakterystyczne krzyże przydrożne. W Momotach Górnych znajduje się drewniany dwór (XIX w) oraz kościół z oryginalnym wyposażeniem wykonanym z różnych gatunków drzewa. Turyści odwiedzający ten Park powinni udać się do ośrodka rzemiosła ludowego w Łążku Ordynackim – garncarstwa, w Bukowej – łubiarstwa i plecionkarstwa.

Do najciekawszych miejscowości należą: Zaklików z dwoma Kościołami drewnianym (1550 r) i murowanym (XVII w), Potoczek z zespołem pałacowo-parkowym (XVIII w), Modliborzyce z renesansowym Kościołem (XVII w) i barokową synagogą (1760 r), Janów Lubelski z barokowym Kościołem i Klasztorem Dominikanów (XVII w), klasycystycznymi domami z XIX w i ciekawym muzeum regionalnym, Frampol z renesansowym układem urbanistycznym opartym na planie kwadratu i drewnianymi domami tkaczy z XIX w.

Historia tej krainy, o stosunkowo niewielkim zaludnieniu, jest niezwykle bogata i burzliwa. Lasy były miejscem schronienia i walki wielu oddziałów powstańczych i partyzanckich. Szczególnie warta odnotowania jest bitwa na Porytowym Wzgórzu, która odbyła się 14 czerwca 1944 roku. W leśnych ostępach starły się wojska niemieckie z partyzantami polskimi i radzieckimi. Bitwa uznawana jest za największą bitwę partyzancką, jaka miała miejsce na ziemiach polskich. Pamiątką po tragicznych latach wojen, które odcisnęły swoje piętno na ziemi janowskiej, są pomniki i groby wojenne w miejscach toczonych bitew i potyczek oraz zarastające miejsca po istniejących niegdyś osadach leśnych.