Dziedzictwo kulturowe

Obszar Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego ma bogatą przeszłość historyczną stąd zachowały się na jego terenie liczne pamiątki z zamierzchłych czasów objęte ochroną w formie zabytków.

Do najstarszych należą kościoły a nawet zespoły kościelne, bo często składające się także z zabytkowej bramy czy dzwonnicy. Takimi obiektami są: zespół kościoła parafialnego z XVII-XX w. w Krzczonowie i w Częstoborowicach (XVII wiek po przebudowie). Pięknym obiektem jest młodszy znacznie drewniany kościół w Pilaszkowicach. Teren Parku usiany jest cmentarzami i mogiłami z różnych okresów. Najstarszy jest cmentarz parafialny w Krzczonowie (I ćw. XIX w.) oraz przy kościele w Częstoborowicach. W Krzczonowie znajduje się także tzw. „Szwedzka Mogiła” najprawdopodobniej z XVII wieku. W Walentynowie i Krzczonowie znajdują się cmentarze i mogiły z okresu I wojny światowej, we wsi Żuków mogiła żołnierzy BCh. Dopełnienie sakralnego krajobrazu Parku stanowią kapliczki i krzyże przydrożne, które spotykamy we wszystkich miejscowościach a także na polach, pod lasami, nad rzekami. Najpiękniejsze i najstarsze stoją w Krzczonowie, Policzyźnie, Piotrówku, Sobieskiej Woli Pierwszej. O tragicznej przeszłości tego terenu przypominają pomniki: ofiar UB oraz poległym w czasie II wojny światowej, w Krzczonowie oraz nowo odsłonięty pomnik Powstańców Styczniowych przy kościele w Częstoborowicach. Na tutejszym cmentarzu parafialnym znajduje się też ich mogiła zbiorowa oraz groby powstańców i weteranów Powstania.

Nieodzownym elementem krajobrazu Parku są także dawne założenia dworskie i parkowe. Najstarsze, XVIII-wieczne znajdują się w Poliszczyźnie i Stryjnie. Młodsze, XIX-wieczne w Sobieskiej Woli Pierwszej, Żuków Kolonii, Pilaszkowicach, Wygnanowicach, Rybczewicach. Sobieska Wola i Pilaszkowice związane są z królem Janem III Sobieskim i jego żoną Marysieńką. Najbardziej okazały park znajdziemy w Rybczewicach, gdzie rośnie ok. 600 drzew z 16 gatunków. Krzczonów zaś od XIV w. był wsią królewską i otrzymał herb.

Na terenie Parku zachowały się także zabytki techniki. Są to młyny wodne z początków XX w. na rzekach Giełczew i Radomirka. Zachowały się w Krzczonowie, Wygnanowicach i Częstoborowicach. Ciekawym obiektem zabytkowym jest też remiza z I poł. XX w. w Żuków Kolonii.