Aktualności

W Czerniejowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu powoli dożywa swoich dni wiekowy już żywiciel niejednej wioski.

Wiatrak w kolonii swego imienia

W gościnnych murach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie, 11 stycznia 2019 roku, odbył się kolejny (III etap) XVIII Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Nadzór nad przebiegiem etapu parkowego w Krzczonowskim Parku Krajobrazowym od kilku lat sprawuje Biuro Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie.

ETAP PARKOWY OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU "POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI" W KRZCZONOWIE

W odległości niemal równo 28 km ptasiego lotu od biura Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych zachowały się resztki obiektu, który wykarmił zapewne niejedną wieś.

W grudniowy, przysypany śniegiem wieczór, u murów zamojskiej twierdzy odbyła się prezentacja nt. lubelskich parków krajobrazowych.

W najnowszym numerze regionalnego czasopisma „Krzczonowski Gościniec” ukazały się artykuły autorstwa pracownika ZLPK.

Nazywano je kamieniami piorunowymi albo strzałkami perunowymi i wierzono, że powstają po uderzeniu pioruna w ziemię.

pisał nasz wieszcz Adam Mickiewicz w księdze III „Pana Tadeusza”. Dziś po prawie 200 latach z całą odpowiedzialnością możemy powtórzyć dokładnie to samo.

„Myślę, że Franciszek jest w najwyższym stopniu wzorem troski o to, co słabe, oraz patronem ekologii integralnej, przeżywanej z radością i au¬tentycznością. Jest on świętym patronem tych wszystkich, którzy prowadzą badania i pracują w dziedzinie ekologii” –napisał papież Franciszek w swojej encyklice „Laudato si’” – pierwszej w historii Kościoła encyklice poświęconej w całości problematyce ochrony środowiska.