Kontakt

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

ul. Partyzantów 94,

22-400 Zamość

tel.: 84 638 55 06