Chełmski Park Krajobrazowy

Rok utworzenia 1983
Powierzchnia 16457,00 ha
Otulina 10878,00 ha
Położenie Polesie Wołyńskie / Pagóry Chełmskie, Obniżenie Dubieńskie

Aktualności

Społeczeństwo coraz więcej wie o przyrodzie, interesuje się rzadkimi gatunkami, jest uwrażliwione na to, co dzieje się w środowisku. Bardzo nas to cieszy. Mamy wiele przykładów zaangażowania się ludzi w pomoc rannym i chorym zwierzętom

Migrujące żółwie błotne

Dnia 12 kwietnia 2019 r. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie zorganizował obchody „Nocy Sów 2019” na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego.

NOC SÓW 2019 W CHEŁMSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

Pracownicy Ośrodka Zamiejscowego w Chełmie podczas patrolu na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego natrafili na nowe, nieznane żerowisko bobrów w okolicy wsi Nowiny.

Dnia 28 marca miała miejsce w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II prezentacja „Parki krajobrazowe Lubelszczyzny”.

Wzorem zeszłorocznych zimowych wypraw ponownie Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie i Koło Łowieckie nr 23 „Szarak” w Chełmie zorganizowało zajęcia terenowe „Zimowym Tropem”. W zajęciach uczestniczyła młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie pod opieką Pani Barbary Gałus i Pani Agnieszki Lewak.

Ostatnio przeprowadziliśmy prelekcje dla szkół w Strupinie Dużym, Okszowie SP Nr 8, GOK w Rudzie Hucie oraz braliśmy aktywny udział w sesji ekologicznej dla szkół ponadpodstawowych pt. „Natura 2000 europejską formą ochrony przyrody”.

Dnia 11 stycznia 2019 r. odbył się III etap – „Parkowy” Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie zorganizował ten etap w Szkole Podstawowej w Rudzie-Hucie.

W ogólnopolskim poradniku ekologicznym „Eko i My” ukazał się drukiem artykuł o Chełmskim Parku Krajobrazowym.