• 06-06-2019

 

       Walory Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” doceniają nie tylko ludzie młodzi, uczniowie szkół, ale już od kilku lat duże zainteresowanie jego przyrodą przejawiają emeryci i renciści skupieni w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Janowie Lubelskim.

       Z ich inicjatywy 21 maja br. pracowni Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych  Ośrodka Zamiejscowego w Janowie Lubelskim przy obecności ponad 60 członków związku przedstawił historię  rozwój oraz atrakcje Parku Krajobrazowego. Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem zebranych, którzy aby jeszcze lepiej zapoznać się z pięknem przyrody postanowili odbyć raj / pieszy, rowerowy / leśnymi ścieżkami , zakończony wspólnym ogniskiem na trenie ostoi konia biłgorajskiego w Szklarni.

       Rajd odbył się 27 maja br. Ze wszystkich stron zjechały  grupy związkowców aby podzielić się wrażeniami i zakończyć wyprawę poczęstunkiem i miła zabawą. Przygotowano wiele konkursów z których największą atrakcją był rzut zgryzem bobrowym/ zgryz bobrowy –to  część konaru drzewa przygryziona przez bobry / na odległość.

      Uczestnicy rajdu nie tylko czerpali przyjemność  z obcowania na łonie przyrody ale mieli również możliwość wykazania  aktywności fizycznej na świeżym powietrzu .

tekst : M. Piech ZLPK OZ w Janowie Lubelskim

zdjęcia: M.Grzyb ZLPK OZ w Janowie Lubelskim