ZNAKOWANIE ŚCIEŻKI I TERENU PARKU

  • 17-09-2018

Prace znakarskie realizuje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, używając w przypadku szlaków pieszych oraz ścieżek spacerowych, dydaktycznych i edukacyjnych – znaków w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym i czarnym na białym tle.
Nasza ścieżka została oznakowana barwami narodowymi. Znak szlaku ma na celu wskazać turyście właściwy kierunek wędrówki i potwierdzić słuszność wyboru drogi. Od tej chwili jesteśmy spokojni, że turyści nie zbłądzą poznając urokliwą Szwajcarię oraz jej okolice.

Ponadto Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu” został „oznakowany” poprzez ustawienie nowych tablic urzędowych (na granicy obszaru chronionego, przy drogach dojazdowych), w miejscowościach: Neple, Berezówka, Olszyn, Kołczyn i Konstantynów. Po uprzednim demontażu starych i nieczytelnych już tablic, pojawiły się nowe, okazałe. Mamy nadzieję, że posłużą nam wszystkim przez długie lata.

 

Tekst: Magdalena Żychowska OZ w Janowie Podlaskim

Zdjęcie: Andrzej Łazeba OZ w Janowie Podlaskim