• 01-02-2019

Czapla siwa Ardea cinerea jest największą z czapli, które spotkamy w naszym kraju.  Jak jej polska nazwa mówi przeważającym kolorem piór jest szary. W wyglądzie wyróżnia się biała głowa z pękiem czarnych piór tworzących czub. Najbardziej jest to widoczne w okresie godowym. Czapla ma charakterystyczną sylwetkę w locie z wygiętą esowato szyją.

Czapla siwa jest ptakiem wędrownym. Wędrówki zaczynają się już po osiągnięciu lotności przez młode ptaki. Ptaki poszukują nowych, zasobnych żerowisk. Jesienią czaple siwe odlatują do Europy Zachodniej i Południowej, czasem do Afryki Środkowej.

Część osobników gniazdujących pozostaje w Polsce na okres zimowy, a niektóre to osobniki przylatujące z północy. Dzięki coraz cieplejszym zimom możemy obserwować większą ilość zimujących czapli na terenie parków krajobrazowych położonych na terenie Roztocza.

Ponieważ są to ptaki, które żerują czatując przy wodzie to właśnie w takich miejscach spotkamy je zimą. Będą to stawy hodowlane, zalewy i rzeki.

Sfotografowane czaple siwe spotkane zostały na stawach hodowlanych w Hrebennem (Południoworoztoczański Park Krajobrazowy).

 

      Tekst: Małgorzata Grabek

      Zdjęcia: Krzysztof Kowalczuk, Małgorzata Ciuryło