Zielona szkoła w Chełmskim Parku Krajobrazowym.

  • 22-06-2018

Zwiedziliśmy izbę edukacyjną w leśniczówce, przeszliśmy ścieżką przyrodniczą „Dolina Lepietuchy” wyposażoną w ciekawe tablice i inne elementy edukacji leśnej aż doszliśmy do punktu edukacyjnego „Leśne wieści”. Tutaj rozpoczęły się prawdziwe zajęcia warsztatowe. Przy pomocy niewielkiej ilości środków dydaktycznych, w grupach 5 -6 osobowych dzieci poznawały tajniki życia w ściółce leśnej. Samodzielnie pobierały próbki ściółki z ziemią i obserwowały przez lupy i pudełeczka z lupką obecne tam organizmy. Za pomocą przewodników i przygotowanych kluczy nazywały zwierzątka i klasyfikowały do odpowiedniej grupy ( np. pająki, owady, ślimaki, wije…..). Obserwował y opisywały na kartach pracy oraz omawiały budowę organizmu i charakterystyczne dla niego części ciała. (głowa, tułów, odwłok, ilość odnóży, skrzydła, aparaty gębowe itp.) .Na zakończenie zrobiliśmy zestawienie poznanych organizmów. Dzieci na podstawie poczynionych obserwacji potrafiły nazwać zwierzątko i po budowie ciała zakwalifikować je do poszczególnych grup. Oczywiście były też przerywniki w postaci zabaw ruchowych, integrujących grupę. Dzieci pracowały bardzo aktywnie jednocześnie wykazując wiele emocji. Były zdziwione, że przecież nic nie widać, a w samej ściółce leśnej tętni życie. Na zakończenie zajęć był konkurs podsumowujący zdobyta wiedzę oraz pieczenie kiełbasek przy ognisku.

Tekst i foto ZLPK OZ Chełm