Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w … Donbasie

W trakcie lutowej wizyty w biurze ZLPK pracowników Regionalnego Parku Krajobrazowego Kramatorski oraz Departamentu Ekologii i Zasobów Naturalnych Donieckiem Obwodowej Administracji Państwowej prócz wymiany doświadczeń nastąpiła także „rytualna” wymiana materiałów edukacyjnych, promocyjnych i naukowych wydawanych przez obie strony spotkania. I oto przed kilkoma dniami otrzymaliśmy od dyrektora RPK Kramatorski, Pana Igora Żyrowa, mail następującej treści: „Podczas okrągłego stołu ‘Europejskie podejście do rozwoju systemu ochrony przyrody na przykładzie województwa lubelskiego w Polsce’, na którym omawiano formy współpracy z parkami w województwie lubelskim, administracja Regionalnego Parku Krajobrazowego Kramatorski postanowiła stworzyć w swoich pomieszczeniach ekspozycję poświęconą Zespołowi Lubelskich Parków Krajobrazowych i Poleskiemu Parkowi Narodowemu. Nowy wygląd biura bardzo się spodobał pracownikom.” Do listu dołączono także fotografie obrazujące „polski kącik” w biurze RPK Kramatorski. Od tego momentu wszyscy odwiedzający biuro, a jak nas zapewniano przechodzi przez nie wiele osób, będą mogli zapoznać się z wydawnictwami ZLPK a tym samym z naszą działalnością.

Choć dzieli nas od obwodu donieckiego 1200 km to mimo wszystko dobrze jest wiedzieć, że gdzieś tam na dalekich wschodnich kresach Ukrainy ludzie wiedzą, że istnieje Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych i doceniają naszą pracę.

Galerię zdjęć „lubelskiego zakątka” w biurze Regionalnego Parku Krajobrazowego Kramatorski można obejrzeć także na facebookowym profilu parku pod adresem:

https://www.facebook.com/1440901412587301/photos/pcb.1515146418496133/1515145205162921/?type=3&theater

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

Zdjęcia: Igor Żyrow, dyrektor RPK Kramatorski