Żeby było widać gdzie się ten park właściwie zaczyna…

  • 03-08-2018

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych również systematycznie instaluje tablice graniczne wokół administrowanych przez siebie obszarów. Często jest to wymiana starych tablic, które z czasem wyblakły i stały się słabo czytelne, albo uległy, w ten czy inny sposób zniszczeniu. Dostawiane są też tablice w nowych miejscach z reguły w pasie drogowym przy ruchliwych drogach i ciągach komunikacyjnych.

W lipcu bieżącego roku w ramach oznaczania granic parków w terenie zainstalowano m.in. tablice w parkach krajobrazowych zarządzanych przez Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie. W Kazimierskim Parku Krajobrazowym (w jego zachodniej „zawiślańskiej: części) pojawiły się 4 nowe tablice, a w parkach krajobrazowych Nadwieprzańskim i Wrzelowieckim aż po 6. Z kolei w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym, przy parkingu leśnym w pobliżu Annoboru, zamontowana została tablica informująca o walorach przyrodniczo-kulturowych parku.

Tekst: Michał Zieliński ZLPK OZ Lubartów

Zdjęcia: Piotr Deptuś ZLPK OZ Lubartów