Wykład w Domu Kultury LSM

Tematykę obszarów chronionego krajobrazu przybliżył zainteresowanym pracownik Biura Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Krzysztof Wojciechowski.

Wykład dotyczący tych form ochrony przyrody odbył się, zgodnie z zapowiedzią, w dniu 10 października br. o godzinie 18.00 w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a w Lublinie. Wykład zgromadził niezbyt liczne co prawda, ale bardzo zmotywowane i zainteresowane grono kilkunastu osób, które z uwagą wysłuchały prezentacji. Słuchacze dowiedzieli się z niej m.in.: czym są obszary chronionego krajobrazy, kto je powołuje i jakie zakazy dotyczą działalności prowadzonej na ich terenie. Poznali także historię tworzenia obszarów chronionego krajobrazu w Polsce. Najdłuższą częścią wykładu była prezentacja wszystkich 17 obszarów chronionego krajobrazu położonych w granicach województwa lubelskiego i pozostających w administracji Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Prezentacja ta, mimo, że dość długa, wzbudziła największe zainteresowanie oraz wiele pytań. Cały wykład wraz z częścią „dyskusyjną” trwał ponad 2 godziny.

O stopniu zainteresowania niech świadczy fakt, że osoba najbardziej zaciekawiona prezentowaną problematyką zjawiła się w progach Biura ZLPK już następnego dnia po wykładzie. Otrzymała oczywiście komplet materiałów informacyjnych dotyczących parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo-Wschodni, stąd też prócz problematyki OChK, w krótkich słowach została także zaprezentowana działalność tej organizacji pozarządowej. Przedstawił ją prezes PKE Okręg Środkowo-Wschodni, dr Zbigniew Borkowski. W planach są kolejne spotkania i wykłady dotyczące parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, jednak w ujęciu bardziej artystyczno-turystycznym.

tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

zdjęcia: Sylwia Wojciechowska