Wykład o parkach krajobrazowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

  • 04-04-2017

Słuchaczami wykładu byli studenci pierwszego roku kierunku turystyka i rekreacja. Przyszli specjaliści w tych dziedzinach poznali historię tworzenia parków krajobrazowych w Polsce oraz ich stan obecny, zapoznali się z walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi i historyczno-kulturowymi lubelskich parków krajobrazowych oraz dowiedzieli się w jakim stopniu są one wykorzystywane turystycznie w działaniach Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedze wzbogaci tę, którą studenci zdobywają w trakcie zajęć uniwersyteckich i stanowić będzie także zachętę do lokalizowania ich własnych badań i prac licencjackich i magisterskich na terenach lubelskich parków krajobrazowych.

Wykład obył się dzięki uprzejmości prof. dra hab. Bogusława Sawickiego – kierownika Katedry Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz dr Anny Mazurek-Kusiak.

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

Fotografie: dr Anna Mazurek-Kusiak, Katedra Turystyki i Rekreacji UP