Aktualności

W dniu 4 czerwca br. pracownicy ZLPK spotkali się z mołdawskimi ekspertami ochrony przyrody.

Goście z Republiki Mołdawii odbyli kilkudniową roboczą wizytę na Lubelszczyźnie. W poniedziałkowe przedpołudnie w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie spotkali się z Wicemarszałkiem Grzegorzem Kapustą, Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL Sławomirem Struskim oraz przedstawicielami Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na czele z dyrektor ZLPK Justyną Jędruch. Mołdawska delegacja liczyła 13 osób wśród których znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, Rozwoju Regionalnego i Środowiska Republiki Mołdawia, pracownicy administracji obszarów chronionych (Rezervatia naturala „Prutul de Jos”, Rezervatia „Plaiul Fagului”, Rezervatia naturala „Codrii” i innych), pracownicy administracji leśnej i samorządowej oraz UNDP Moldova. Gości powitał Wicemarszałek Grzegorz Kapusta oraz Dyrektor Sławomir Struski, w imieniu gospodarzy spotkania, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, powitała mołdawską delegację Justyna Jędruch, dyrektor ZLPK.

Pracownicy Zespołu, Krzysztof Wojciechowski z Biura ZLPK i Paweł Łapiński z OE-M w Brzeźnie przedstawili prezentacje dotyczące lubelskich parków krajobrazowych i działalności ZLPK, zwłaszcza w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Po każdej z przedstawionych prezentacji miała miejsce dyskusja, podczas której mołdawscy goście zadawali wiele pytań dotyczących organizacji i finansowania ochrony przyrody w Polsce a także szeregu innych pokrewnych dziedzin jak: ochrona lasów, gospodarka odpadowa czy odnawialne źródła energii.

Podczas tygodniowej wizyty uczestnicy mołdawskiej delegacji odwiedzili także inne instytucje zajmujące się ochroną przyrody jak RDOŚ czy parki narodowe zdobywając wiedzę nt. polskiego systemu ochrony przyrody i środowiska. Liczymy na to, że będzie ona dla specjalistów z Mołdawii pożyteczna i praktyczna, a sama wizyta zaowocuje w przyszłości ściślejszą współpracą polsko-mołdawską.

 

Wizytę mołdawskiej delegacji zorganizowało Polskie Biuro Regionalnego Centrum Ekologicznego.

Tekst. Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK,

Foto: Marcin Kozieł, Biuro ZLPK

‹‹powrót