Aktualności

Zakwitły rzepaki. W tym roku wyjątkowo wcześnie, jakby przyroda przyspieszyła za bardzo po marcowych śniegach i mrozach.

Niesamowicie malowniczo wyglądają pola kwitnących rzepaków w naszych wyżynnych parkach krajobrazowych: Krzczonowskim, Skierbieszowskim, Szczebrzeszyńskim czy Wrzelowieckim. Kwitnące rzepaki nie są jedynie ozdobą naszego krajobrazu, ale także jednym z głównych pożytków dla pszczoły miodnej i bazą miodu rzepakowego. W okresie kwitnienia stają się niemal głównym pożytkiem.

Kwitnące rzepaki są też dobrą okazją do przypomnienia III Konferencji „Pszczoła w mieście” zorganizowanej przez Fundację Rozwoju KUL wraz z Instytutem Architektury Krajobrazu KUL i Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli, która odbyła się w dniu 23 marca br. w Centrum Transferu Wiedzy KUL. Podczas jej trwania wygłoszonych zostało szereg ciekawych referatów dotyczących tego najpracowitszego owada. Na szczególną uwagę zasługują referaty:  dr hab. Ewy Trzaskowskiej, Dyrektor IAK KUL pt.: „Czy krajobraz miasta i jego różnorodność siedliskowa sprzyjają występowaniu owadów zapylających", dr hab. Krzysztofa Olszewskiego z Zakładu Biologii Środowiskowej i Apidologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pt.: „Rodzina pszczela ssak z wielu ciał - osiągnięcia ewolucyjne pszczoły miodnej" czy mgr Anny Szcześniak z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli pt.: „Miód w kuchni”. Wielkie ożywienie wywołał prezentacja zwycięzcy III miejsca w I Ogólnopolskim konkursie „Bliżej pszczół”, Kacpra Łaskarzewskie pt.: „Z Krakowa do Koszalina. Rajd w obronie pszczół” będąca relacją w wyjazdu do Anglii.

Konferencji towarzyszyło także podsumowanie kolejnej edycji Ogólnopolskiego konkursu „Bliżej pszczół”. Konkurs jak i konferencja jest współfinasowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych jest od roku ubiegłego partnerem obu wydarzeń a także fundatorem jednej z nagród w konkursie. Jego uczestnicy otrzymują także materiały edukacyjnej ZLPK. Stąd też na konferencji obecny był przedstawiciel ZLPK, pracownik Biura, Krzysztof Wojciechowski.

 

tekst i foto: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

‹‹powrót