Wiosenna edukacja

Pracowicie uwijają się edukatorzy w Ośrodkach Zamiejscowych ZLPK i w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Brzeźnie, nie próżnują także edukatorzy w Biurze ZLPK w Lublinie.

W dniu 10 marca br. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych uczestniczył w Wystawie Zoologicznej ZOOPARK, która odbyła się w obiekcie Targów Lubelskich przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie. ZLPK promował lubelskie parki krajobrazowe na stoisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Dla najmłodszych został przygotowany kącik z malowankami, w którym mogli zapoznać się z przedstawicielami fauny i flory lubelskich parków krajobrazowych.

Dnia 16 kwietnia odbyły się z kolei zajęcia terenowe w Przedszkolu nr 7 w Lublinie. Udział w nich wzięła 18-osobowa grupa przedszkolaków wraz ze swoją wychowawczynią, Panią Anną Jemielniak. Pracownik Biura ZLPK wraz z przedszkolakami zawiesił trzy skrzynki lęgowe dla dziuplaków na drzewach rosnących w sąsiedztwie budynku przedszkola. Liczymy na to, że jeszcze tej wiosny zasiedla je ptaki stając się dla przedszkolaków ciekawym obiektem obserwacji. Poza tym mali miłośnicy przyrody mieli okazję obserwować i poznać z imienia skrzydlatych sąsiadów przedszkola, a także poznać ich obyczaje. Zajęcia odbyły się dzięki zaangażowaniu Pani Doroty Woźniak z rady rodziców.

„Śladami wiosny” do lubelskich suchych dolin udali się 25 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałem Integracyjnym w Lublinie. Grupa 18 uczniów klasy trzeciej wraz z pracownikiem Biura ZLPK poznawała ptaki lubelskich suchych dolin a także wiosenne rośliny, ich właściwości, wymagania siedliskowe oraz przydatność dla człowieka. Inicjatorem przeprowadzenia zajęć była Pani Katarzyna Michalczak.

Dnia 26 kwietnia w Zespole Placówek Oświatowych w Dysie, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Ciemięgi odbyły się zajęcia terenowe dla uczniów klas 1 i 3 pt.: „Ptaki wiosną”. Trzydziestu uczniów „uzbrojonych” w lornetki i atlasy ptaków pod okiem pracownika Biura ZLPK poznawało ptaki najbliższej okolicy. Wędrówka doliną Ciemięgi oraz okolicznymi polami i pełnym wysokich drzew cmentarzem obfitowała w gatunki naszych skrzydlatych sąsiadów. Podczas obserwacji uczniowie zobaczyli: sierpówkę i grzywacza, kosa, kwiczoła, szpaka, srokę, kulczyka, grubodzioba, sójkę, dzwońca, krzyżówkę, bażanta, jerzyka, a także usłyszeli pierwiosnka, piegżę, kapturkę i … dzięcioła zielonego. Duże emocje wzbudziły obserwacje z bliska wiewiórki. Na uwagę zasługuje doskonałe przygotowanie uczniów do zajęć terenowych, co jest zasługą Pani Jolanty Augustyńskiej. Poza tym wielu z uczniów wykazało się ponadprzeciętną znajomością ptaków a także roślin, bo w przerwach miedzy obserwacjami ptaków uczniowie poznawali rośliny rosnące w dolinie Ciemięgi. Galerię z zajęć terenowych w Dysie można zobaczyć pod linkiem:

http://zpodys.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=337#gallery/337

Wszystkie powyższe zajęcia prowadził Krzysztof Wojciechowski, pracownik Biura ZLPK.

tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

foto: Jolanta Augustyńska, Zespół Placówek Oświatowych w Dysie