Wakacyjna edukacja w Chełmskim Parku Krajobrazowym.

  • 02-08-2018

Gmina Ruda Huta zaprosiła nas do Ośrodka Kultury, gdzie odbyły się zajęcia warsztatowe oraz prezentacja nt. Ptaków Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Uczestniczyły w nich dzieci w różnym wieku oraz dorośli (ok 40 osób).

awiązaliśmy współpracę z Młodzieżowym Domem Kultury w Chełmie.w lipcu przeprowadziliśmy 2 prelekcje „Ptaki wokół nas” dla dzieci grupy plastycznej kierowanej przez Panią Elżbietę Krzywicką. Kontynuacją były 2 warsztaty plastyczne pt. „Szalone Ptaki”. Zorganizowaliśmy konkurs na najpiękniejszą pracę plastyczną. Planujemy nagrodzić i wyróżnić 8 prac.

Niezwykle ciekawe i bardzo dobrze przyjęte przez małych odbiorców były zajęcia terenowe W Chełmskim Parku Krajobrazowym. Uczestniczyło w nich ponad 40 osób- dzieci w wieku 6 – 12 lat i dorośli. Poznawaliśmy ekosystem lasu, a głównie życie w ścióce leśnej. Grupa zwiedziła ścieżkę przyrodniczą „Dolina Lepituchy” a następnie uczestniczyła w intensywnych zajęciach warsztatowych. Były one intrerdyscyplinarne; muzyka, taniec, elementy j. polskiego, matematyki oraz integracja, ponieważ dzieci w większości się nie znały. Odbyły się konkyrsy: wiedzy, plastyczny, poezji – grupowe i indywidualne. Zdobytą podczas zajęć wiedzę utrwaliliżmy w formie losowanych pytań i loterii z fantami. Atrakcją na zakończenie było przygotowane przez leśników ognisko i pieczenie kiełbasek. Było naprawdzę przyjemnie; dzieci spisały się znakomicie. W najbliższym czasie planujemy podobne zajęcia na ścieżce przyrodniczej „Motylowe łaki” oraz warsztaty tematyczne i ognisko na terenie siedziby Nadleśnictwa Chełm.

Tekst: M.Deneka Angel ZLPK OZ Chełm

Foto: ZLPK OZ Chełm