W Skierbieszowie rozmawiano o Święcie Parków Krajobrazowych i nie tylko

Szczęśliwego dnia 13 marca br. odbyło się w Skierbieszowie spotkanie dotyczące tegorocznego Święta Parków Krajobrazowych.

 

W nowoczesnych wnętrzach, niemal równo rok temu otwartego Samorządowego Przedszkola w Skierbieszowie odbyło się kolejne spotkanie oświecone rozwojowi lokalnemu gmin w oparciu o potencjał Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy wójta gminy Skierbieszów Pana Stanisława Sokala. Do Skierbieszowa przyjechali wójtowie gmin wchodzących do Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego lub oddelegowane przez nich osoby (przedstawiciele ośrodków kultury, gmin itp.). Wiodącym tematem środowego spotkania była sprawa organizacji w Skierbieszowie w dniu 2 czerwca br. Święta Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego. Ideę Święta oraz dotychczasowe doświadczenia związane z jego prowadzeniem przedstawił pracownik Biura ZLPK Krzysztof Wojciechowski. Zebrani otrzymali także wstępny program Święta oraz inne materiały, które stanowiły podstawę do rozmowy nt. jego organizacji. Wszystkie gminy zadeklarowały chęć uczestniczenia i wsparcia wydarzenia od 3 już lat organizowanego przez Zespół. Określono w zarysie możliwości każdej z gmin i wyznaczono kolejny termin spotkania na 11 kwietnia, kiedy to przedstawiciel każdej z nich zjawi się z konkretnymi propozycjami.

Prócz tego na spotkaniu kontynuowano rozmowy o dalszej współpracy gmin w oparciu o potencjał Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Możliwości i prepozycje w tym zakresie przedstawił zaproszony na spotkanie Pan Marian Gil z Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Zamościu. Mówił on o dobrych przykładach z naszego województwa i spoza jego granic oraz o perspektywie ich zaadoptowania na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.

Poruszono problem powołania stowarzyszenia, która wydaje się być najlepszą formą umożliwiającą pozyskiwanie środków i realizację projektów wykraczających poza granicę jednej gminy. Poza tym rozmawiano także o możliwościach zintensyfikowania współpracy ZLPK z gminami wchodzącymi w skład Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego zwłaszcza w zakresie edukacji i turystyki.

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

Foto: Ewa Dziama-Kloc, UG Skierbieszów