Umowa z UMCS – kolejna odsłona

Data startu: 06-02-2019 , data zakończenia: 06-02-2019

W środę 6 lutego 2019 roku podpisano umowę wykonawczą pomiędzy Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych reprezentowanym przez Panią Dyrektor Justynę Jędruch a Wydziałem Biologii i Biotechnologii UMCS reprezentowanym przez Dziekana Wydziału prof. dra hab. Kazimierza Trębacza. W podpisaniu umowy uczestniczyli, ze strony WBiB dr Anna Maria Wójcik – kierownik Wydziałowej Pracowni Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym, a ze strony ZLPK – dr Marcin Kozieł z Biura ZLPK w Lublinie.

Jednym z podstawowych zadań Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych jest prowadzenie edukacji (ekologicznej) przyrodniczej w szkołach. Dzięki właśnie podpisanej umowie programy i scenariusze zajęć z zakresu edukacji ekologicznej opracowywane przez edukatorów ZLPK będą lepsze i jeszcze bardziej atrakcyjne, gdyż Wydziałowa Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym zobowiązała się do doradztwa metodycznego i merytorycznego przy ich opracowywaniu.

Podpisanie niniejszego dokumentu było możliwe dzięki umowie o współpracy badawczo - rozwojowej zawartej w dniu 01 czerwca 2017 r. pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Województwem Lubelskim (Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych), której celem jest wspieranie rozwoju i współpraca w działalności badawczo-rozwojowej oraz dydaktycznej.

To już druga umowa wykonawcza podpisana pomiędzy ZLPK a UMCS w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Liczymy na to, że nie ostatnia…

Tekst i foto: Marcin Kozieł (Biuro ZLPK w Lublinie).