Umowa z UMCS

W czwartek 13 grudnia 2018 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych reprezentowanym przez Panią Dyrektor Justynę Jędruch a Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej  UMCS reprezentowanym przez Dziekana Wydziału dr hab. Sławomira Terpiłowskiego, prof. nadzw.. W podpisaniu umowy uczestniczyli, ze strony WNoZiGP dr hab. Irena Agnieszka Pidek, prof. nadzw. – Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, dr Dagmara Kociuba – Opiekun SKNP „SmartCity” oraz p. Jakub Skibiński – Prezes SKNP „SmartCity”, a ze strony ZLPK – dr Marcin Kozieł z Biura ZLPK w Lublinie.

Umowa jest zwieńczeniem wspólnych działań prowadzonych przez Studenckie Koło Naukowe Planistów "Smart City" pod opieką dr Dagmary Kociuby. W pierwszym etapie zostały przeprowadzone inwentaryzacje przyrodniczo-urbanistyczne trzech wybranych obszarów położonych w Brzeźnie, Janowie Podlaskim i Janowie Lubelskim. Obecnie trwają prace mające na celu wykonanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszarów projektowych. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez studentów pomysły spełnią nasze oczekiwania i że będziemy mogli przejść wkrótce do kolejnego etapu, czyli wdrożenia. Dla studentów gospodarki przestrzennej umowa o współpracy jest doskonałą okazją do podniesienia jakości działań i sprawdzenia wiedzy w praktyce.

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,58,podpisanie-umowy-o-wspolpracy-z-zespolem-lubelskich-parkow-krajobrazowych,72361.chtm

Tekst: Marcin Kozieł (Biuro ZLPK) na podstawie materiałów UMCS

Foto: Jakub Skibiński