Ukaż piękno Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego - konkurs plastyczny

  • 31-01-2019

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Temat rzeka” – Ukaż piękno walorów krajobrazowych  i kulturowych Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego”.

Celem konkursu jest pobudzenie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, podopiecznych domów kultury, świetlic; promowanie walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, oraz kształtowanie świadomości ekologicznej, historycznej i kulturowej regionu.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych ( klasy IV-VIII ), oraz podopiecznych świetlic i domów kultury. Technika wykonania prac : rysunek/malarstwo ( płaskie techniki barwne : farby, kredki, pastele, węgiel itp.). Praca ma ukazywać walory krajobrazowe, kulturowe bądź historyczne Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego.      

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia. Uczestnik Konkursu, może przysłać bądź dostarczyć do siedziby Organizatora tylko jedną pracę. Więcej informacji w Regulaminie konkursu.

Prace konkursowe należy dostarczyć do naszej siedziby Ośrodka Zamiejscowego w Lubartowie do dnia 31 maja 2019 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia

Plakat konkursowy