Terenowa obserwacja ptaków zimujących – OZ w Janowie Podlaskim

Zimowy lecz niezbyt mroźny poranek zgromadził bez mała 30 osobową grupę uczniów z kl. IV-VIII i oddziału gimnazjalnego janowskiej szkoły. Pod przewodnictwem Pan Jarka rozglądali się wkoło przydomowych karmników, zadrzewień i zakrzaczeń na posesjach Janowa Podlaskiego, by wypatrzyć jak najwięcej ptaków. Zimowe stołówki gromadziły liczne sikorki (wśród nich bogatki, modraszki oraz pojedyncze sikorki ubogie i sosnówki), dzwońce, mazurki, wróble, trznadle. Ich obecności z kolei zwabiła drapieżnego krogulca. Pośród zadrzewień skrywały się sierpówki, dzięcioły (duże i białogrzbiete). Drzewa owocowe przyciągnęły kosa
i kwiczoła. Dużym zaskoczeniem była obserwacja zimującej u nas czapli siwej, która żerowała przy rowie na obrzeżach miejscowości, w którym dzięki bobrzej konstrukcji podniósł się poziom wody. Tam również naszym oczom ukazał się strzyżyk – jeden z najmniejszych ptaków europejskich, którego krótki ogon skierowany jest zawsze pionowo. Po raz pierwszy został zaobserwowany podczas ptakoliczenia.

Trzygodzinny spacer pozwolił zanotować obecność 21 gatunków ptaków, które złożyły się łącznie na 520 osobników. Najliczniejszym gatunkiem okazał się trznadel, po nim dzwoniec 
i bogatka. Niestety ptak będący tegorocznym symbolem akcji nie ukazał się naszym oczom, a był nim szczygieł. Pan Jarek przedstawił jegomościa jeszcze przed wyjściem na obserwacje, prezentując cechy charakterystyczne, upierzenie i upodobania kulinarne. Trasa wiodła  tylko w niewielkiej części przez tereny otwarte, stąd prawdopodobieństwo jego spotkania było niewielkie.


Po przeprowadzonej akcji można stwierdzić, że mieszkańcy naszej małej miejscowości aktywnie włączają się w czynną ochronę ptaków, poprzez ich dokarmianie.  Wierzymy, że obecność na tej akcji uczniów w różnym wieku zachęci do naśladowania tych działań (tych do tej pory nieprzekonanych) i uwrażliwi na los zwierząt w czasie dla nich szczególnie trudnym.

 

Tekst: M. Żychowska, Zdjęcia: A. Łazeba