• 10-10-2018

       Wszyscy bardzo dobrze znamy bociany, które w okresie letnim goszczą w naszym kraju, a ich gniazda na stałe związane są z krajobrazem Polski. Od dziecka znamy ich wygląd, zwyczaje , charakterystyczny klekot i przyzwyczajeni jesteśmy do obecności tych ptaków.

        Bardzo niewielu z nas widziało i może cokolwiek powiedzieć o krewniakach bociana białego – bocianie czarnym.

       Na terenie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” można podziwiać te tajemnicze ptaki. Wprawdzie nie jest ich wiele  - bo około 15-20 par lęgowych, ale i tak są niewątpliwą atrakcją parku.

       Bocian czarny jest dużym ptakiem, mierzącym blisko 95-105 cm długości, o rozpiętości skrzydeł 145-155 cm i masie ciała w okolicy 3 kg. U dorosłych osobników dziób i nogi wybarwiają się na czerwony kolor .Grzbiet ciała jest czarny, brzuch i część skrzydeł od spodniej strony białe.

      Zamieszkuje on tereny leśne, podmokłe, w sąsiedztwie stawów i innych zbiorników wodnych. Pokarmem bocianów czarnych są przeważnie ryby, ale  nie pogardza one innymi drobnymi zwierzętami. Gniazda tego ptaka są umieszczone wysoko nad ziemią, na drzewach o rozłożystych konarach. Mogą osiągać średnicę 1 – 2 m, i mieszczą od dwóch do pięciu piskląt.

     Są to bardzo skryte i ostrożne ptaki zwykle przebywające samotnie lub w parach. Z natury unikają kontaktu z ludźmi, dlatego też bardzo ciężko jest je zaobserwować.

     Podobnie jak znane nam bociany białe czarne również migrują do Afryki, lecz nie zbierają się na sejmiki wobec czego trudno monitorować ich wędrówki.

     Po mimo tych trudności pracownikom PK „Lasy Janowskie” udało się zaobserwować i utrwalić na zdjęciu grupę sześciu bocianów czarnych  w okolicach stawów rybnych w Momotach Górnych.

     Aby poznać te tajemnicze ptaki i miło spędzić czas na łonie przyrody serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”.

Tekst: M. Piech     ZLPK OZ w Janowie Lub.

Zdjęcie: J. Kiszka  ZLPK OZ w Janowie Lub.