Tablice po liftingu

  • 08-08-2019

Pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych prowadzą zabiegi konserwatorskie infrastruktury edukacyjnej na terenie podległych obszarów chronionych.

„Prowadzenie edukacji przyrodniczej społeczeństwa” a także „Popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu” to zadania statutowe Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Realizacji tych zadań służą m.in. tablice informacyjne, które znajdują się w każdym z naszych parków krajobrazowych. Prócz funkcji edukacyjnej posiadają one niezaprzeczalny walor informacyjny i są powszechnie wykorzystywane przez turystów i wszystkich zainteresowanych. Jednak jak wszystkie obiekty, które znajdują się na wolnym powietrzu z czasem ulegają procesom niszczenia czy to na skutek czynników naturalnych jak deszcz, wiatr, mróz, nasłonecznienie, czy też antropogenicznych, którym na imię … wandale. Stąd też konieczny jest regularny przegląd istniejącej infrastruktury i dokonywania niezbędnych zabiegów konserwatorskich i naprawczych.

W roku bieżącym dobry przykład takiej działalności popłyną wprost z Biura ZLPK. Dnia 1 sierpnia pracownicy Biura udali się do Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego uzbrojeni w pędzle, szpachle, puszki z drewnochronem, drabinę, wkrętarkę, piłę, siekierę, ścierkę, płyn do mycia i wszystko to co przy odnawianiu tablic przydać się może.

Pierwszym z naszych celów była podobno najlepiej chroniona tablica informacyjna ze wszystkich tego rodzaju tablic w Parku. Znajduje się ona przy sklepie w Sobieskiej Woli Pierwszej. Jak nas poinformowano klienci tego sklepu jak i jego niemal „domownicy” pilnie strzegą aby nikt nie zniszczył tego źródła wiedzy o Krzczonowskim Parku Krajobrazowym. Jednak nie ma siły na wielkiego (w tym wypadku fadromę) i tablica niestety została uszkodzona podczas prac związanych z remontem drogi i budową pobocza. Uszkodzony został daszek a i sama konstrukcja wymagała już „przypudrowania”. Daszek został pokryty gontem, całość konstrukcji zakonserwowana drenochronem a plansza starannie umyta przez samą Panią Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Justynę Jędruch.

Podobnie szczęśliwy los spotkał tablice informacyjną w Rybczewicach. Tutaj niestety miejscowa ludność wykazała się wyjątkową „zaradnością” i wykorzystała tablice informacyjną jako … ogłoszeniową. Przyszło nam wyjąć z niej kilkadziesiąt zszywek (kombinerki i obcęgi powinny zatem być obowiązkowym wyposażeniem w zestawie „młodego – i nie tylko młodego - odnawiacza tablic”), czemu z niejakim zdziwieniem przyglądała się zupełnie niepłochliwa młoda kokoszka wodna pływająca po rybczewickim stawie.

Również kolejna tablica informacyjna w Rybczewicach (mimo, że znacznie młodsza od poprzednich), stojąca koło cmentarza z I wojny światowej, doświadczyła zbawiennych skutków liftingu. Zakonserwowana i umyta świeci teraz przykładem i wiedzą.

Następnie udaliśmy się do Kamiennego Wąwozu gdzie przywitały nas kolczyste kwiaty dziewięćsiłu bezłodygowego. Tutaj w ruch poszły: siekiera i piła. Nie, nie w stosunku do pięknego kwiatu ani tym bardziej tablicy, a w stosunku do jabłonki, której gałęzie pochyliły się już tak, że praktycznie uczyniły niewidoczną planszę tablicy. Konieczne było ich przycięcie, jednak tylko w niezbędnym zakresie bo jabłoneczka owa rodzi mnogość słodkich jabłuszek, z których korzystają nie tylko ludzie. Co prawda rok bieżący jest mało urodzajny, ale jesteśmy przekonani, że w roku przyszłym, tak jak w ubiegłym ziemia pod jabłonką będzie nimi usłana.

Na koniec dotarliśmy do „stolicy” Parku, czyli do Krzczonowa. Tu, obok Regionalnego Ośrodka Kultury i Sportu znajduje się kolejna tablica informacyjna. Zajęliśmy się nią przykładnie bo to wszak i dnia następnego cotygodniowy jarmark w Krzczonowie się odbywał a i odpust parafialny za pasem.

Kolejne tablice na terenie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego zostaną odnowione w najbliższym czasie.

Również w innych naszych parkach tablice informacyjne zostaną odnowione i zakonserwowane ponieważ służą one uczniom, turystom, miejscowym mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym. A jednocześnie są też naszą wizytówką w terenie.

 

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

Zdjęcia: Justyna Jędruch, Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK