Aktualności

13.06.2018
Szum DEWAJTISA

W dniach 21-23 maja br. odbyła się w Zamościu VIII edycja Zamojskich Spotkań Kresowych, których współorganizatorem jest Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Tegoroczne Spotkania zgromadziły osoby zainteresowane tematyka kresową i przyrodniczą. Obecni na nich byli przedstawiciele Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w osobach: Justyny Jędruch – dyrektor ZLPK, Małgorzaty Grabek z OZ Zamość ZLPK i Krzysztofa Wojciechowskiego, pracownika Biura ZLPK a jednocześnie pierwszego prelegenta na tegorocznym Dewajtisie. Spotkania były okazją do zaprezentowania postaci prof. Janusza Janeckiego, przyrodnika, architekta krajobrazu i obrońcy przyrody, a jednocześnie osoby bardzo wrażliwej na piękno przyrody. Profesor był także postacią związaną z lubelskimi parkami krajobrazowymi, gdyż był inicjatorem powstania Strzeleckiego Parku Krajobrazowego. Życie i działalność Profesora, w 10 rocznicę od jego tragicznej śmierci, przedstawił w pierwszym dniu Spotkań pracownik Biura ZLPK, Krzysztof Wojciechowski. Uczestnicy mieli okazję posłuchać … samego Profesora, który uświadomił im – jak to podkreśliła jedna z uczestniczek – inny, trochę zaniedbany wymiar patriotyzmu: miłość do ojczystej przyrody. Bez wątpienia usłyszenie głosu zmarłego przed dekadą Profesora było niemałym przeżyciem.

            Poza tym podczas Spotkań został zaprezentowany oryginalny film o parkach krajobrazowych Donbasu, zaś dla utrwalenia zdobytych wiadomości ZLPK zorganizował konkurs, podczas którego uczestnicy mieli wykazać się wiedzą na temat parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, do których powstania przyczynił się prof. Janusz Janecki.

            Na uczestników Spotkań czekał, jak zwykle już, smaczny poczęstunek złożony z potraw kresowych. W tym roku szefowa kuchni w Corner Pubie, który tradycyjnie już gościł miłośników dawnych Kresów i ich przyrody, przygotowała m.in. bogracz, lwowskie kluski z makiem oraz kresowy forszmak … rybny.

Głównym organizatorem Zamojskich Spotkań Kresowych jest Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” Oddział w Zamościu, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Restauracja Corner Pub i Klub, Księgarnia, Kawiarnia ,,Szkoła Życia”.

 

tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

foto: Małgorzata Grabek, OZ Zamość ZLPK

 

‹‹powrót