Światowy Dzień Mokradeł w Nadrybiu

  • 04-02-2019

2 lutego każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł – święto miłośników błot, bagien, torfowisk i dzikiego życia z nimi związanego.  Początek lutego, choć w tym okresie bagna na naszej półkuli są z reguły ścięte grubym lodem,  obfituje więc w wydarzenia mające na celu promowanie idei ochrony mokradeł i edukacji na wodno-błotne tematy. A wszystko to zaczęło się 48 lat temu kiedy to właśnie 2 lutego w irańskim mieście Ramsar społeczność międzynarodowa pochyliła się nad problemem ochrony bagien i podpisała, obowiązującą obecnie w 163 krajach, „Konwencję o  obszarach  wodno – błotnych mających  znaczenie  międzynarodowe,  zwłaszcza  jako środowisko życia ptactwa wodnego” zwanej skrótowo Konwencją Ramsarską.

Obchodzone na całym świecie „Święto Bagien” miało w tym roku też swój edukacyjny epizod w Szkole Podstawowej w Nadrybiu. 1 lutego uczniowie 8-mej klasy mieli okazje zapoznać się z podstawową problematyką dotyczącą obszarów wodno-błotnych.  Na część teoretyczną złożyły się prezentacje pracowników Zespołów Lubelskich Parków Krajobrazowych (OZ Lubartów) oraz Poleskiego Parku Narodowego. Przedstawione zostały podstawowe założenia Konwencji Ramiarskiej, definicje i typy mokradeł, poszukiwano odpowiedzi na pytanie dlaczego mokradła są ważne i jak je chronić. Uczniowie podbudowani wiedzą teoretyczną wyruszyli też w plener nad nieodległy Zalew Nadrybski. Zalew ten to dość ciekawy obiekt. Jego historia jest stosunkowo młoda. Jeszcze niedawno były w tym miejscu rozległe łąki, które z racji znajdujących się pod nimi korytarzy i szybów Kopalni Bogdanka zaczęły opadać i wypełniać się wodą. Rozlewiska choć sztucznego pochodzenia i będące „szkodą górniczą” dość szybko zostały zaanektowane przez dziką przyrodę. W ciepłej porze roku są ostoją ptactwa wodnego i występowania wielu gatunków płazów i owadów związanych ze środowiskiem wodnym. Wtedy też warto przejść się wytyczoną po okolicy ptasią ścieżką dydaktyczną. Jednak również zimowy spacer po grobli przez rozlewiska może zaowocować w istotne obserwacje przyrodnicze. Tegoroczną część plenerową Światowego Dnia Mokradeł w Nadrybiu zrealizowano w ramach większej akcji tzw. zimowego ptakoliczenia, która wykazała obserwację kilkudziesięciu ptaków 8-miu gatunków. Były to m.in. sikory: bogatki i modraszki, kwiczoły, trznadle czy bażanty. Wyniki zostały przekazane Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków i złożą się na całościowy raport dotyczący zimowej awifauny w skali całego kraju. W ramach zajęć terenowych ocenialiśmy także przy pomocy odczynników chemicznych kwasowość wody w rozlewisku (odczyn neutralny). Po powrocie uczestnicy otrzymali drobne upominki w tym foldery dot. pobliskiego Parku Krajobrazowego „Pojezierze Łęczyńskie”. Dzień okazał się wyjątkowo udany, a my umówiliśmy się na kolejną wspólną akcję w Nadrybiu, tym razem z okazji „Światowego Dnia Ziemi” – ale to dopiero na wiosnę.

Tekst: Michał Zieliński
Zdjęcia: Piotr Deptuś i Michał Zieliński