Spotkanie dialogowe CEMEX Polska w Chełmie

 16 lipca 2019 r. w Chełmie odbyło się spotkanie dialogowe CEMEX Polska 
z przedstawicielami lokalnych społeczności. Uczestnicy reprezentowali m.in. takie podmioty jak: jednostki samorządu gminnego, placówki oświatowe, instytucje kulturalne, lokalne organizacje pozarządowe, dostawcy i partnerzy biznesowi, organy administracji ds. ochrony środowiska oraz nas, jako przedstawicieli  parków krajobrazowych. Celem spotkania było zebranie oczekiwań interesariuszy zewnętrznych w stosunku do firmy CEMEX Polska. Omawiano trzy oddzielne kategorie dotykające różnych obszarów funkcjonowania CEMEX Polska: społeczności lokalnej, środowiska oraz wpływu ekonomiczno-gospodarczego. Dodatkowo stworzono możliwość zwiedzania cementowni Chełm dla uczestników spotkania. Dialogi z partnerami zewnętrznymi prowadzone są od 2013 roku. Wydarzenia te są świetną okazją do wymiany informacji w zakresie podejmowanych działań w obszarze ochrony środowiska a także oczekiwań uczestników wobec zaangażowania CEMEX w ochronę środowiska naturalnego w działania z zakresu edukacji ekologicznej i propagowanie walorów przyrodniczych terenu, poprzez realizacje wspólnych projektów z lokalnymi instytucjami i organizacjami promując ekologię (np. poprzez zwiększenie środków na wsparcie organizacji zajmujących się aktywną ochroną środowiska oraz edukacją). Zainteresowani realizacją projektów ekologicznych zapraszani są do włączenia się w działania Fundacji CEMEX, poprzez udział w konkursie "Fabryka Pomysłów"  w którym lokalne szkoły, domy kultury, fundacje i stowarzyszenia mogą składać projekty dot. ekologii i bioróżnorodności. Dodatkowo zainteresowane współpracą organizacje zachęcane są do zgłaszania swoich pomysłów do Zespołu Ochrony Środowiska CEMEX.
            Nadmieniamy, iż Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie ZLPK otrzymał zaszczytny tytuł Partnera Strategicznego Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość”.
Monka Łój