• 11-12-2018

        Teren Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” obfitują w przepiękne różnorodne ostępy leśne, poprzecinane ciekami wodnymi, terenami podmokłymi i śródleśnymi łąkami. Takie środowisko biologiczne stwarza wymarzone warunki do życia rozrodu i wychowywania młodych dla wielu gatunków zwierząt.

        W ekosystemie lasów janowskich dominują ssaki kopytne takie jak sarny, jelenie, łosie oraz pokaźna ilość dzików. Tam gdzie przebywają te zwierzęta nie może zabraknąć  również drapieżników, które spełniają  w przyrodzie ważną funkcję. Tę funkcję spełnia szczytowy drapieżnik lasów – wilk.

        Jeszcze nie tak dawno to cieszące się złą sławą zwierzę zostało prawie doszczętnie wytępione. Jednak dzięki ścisłej ochronie zaczyna powoli  powracać do janowskich lasów. W kniejach Parku Krajobrazowego już od dłuższego czasu można zauważyć tropy oraz ślady pobytu i polowania kilku watah tych drapieżników.

       Pracownicy parku zaobserwowali ślady uczty wilczej watahy, po której pozostały tylko niedojedzone resztki. Trochę żal upolowanych zwierząt, pamiętać należy jednak, że wilki eliminują przeważnie zwierzęta stare, osłabione i chore, czym przyczyniają się do zachowania równowagi w przyrodzie i zdrowiu występujących populacji.

       Panujące przesądy, że wilki to krwiożercze bestie gotowe atakować człowieka są nieprawdziwe ,gdyż  zwierzęta te są bardzo ostrożne, boją się i uciekają od człowieka, tylko czasami z ciekawości zbliżają się do niego.

 

Tekst M. Piech ZLPK OZ w Janowie Lubelskim

Zdjęcia T. Kiszka ZLPK OZ w Janowie Lubelskim, https://www.ekologia.pl