Aktualności

W dniu 4 lipca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Skierbieszowie odbyło się spotkanie dotyczące współpracy gminy Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego dla rozwoju lokalnego.

Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy władz gminy Skierbieszów: Pana Wójta Stanisława Sokala i Pana Stanisława Jędrusiny, Zastępcy Wójta. W gościnnych progach GOK Skierbieszów zebrali się gospodarze (wójtowie lub zastępcy) wszystkich gmin wchodzących w skład Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego: Skierbieszowa, Kraśniczyna, Izbicy, Starego Zamościa, Grabowca, Sitna, Miączyna i Krasnegostawu. Na spotkaniu byli także obecni pracownicy Biura ZLPK: Krzysztof Wojciechowski i Marcin Kozieł. Spotkanie dotyczyło pozycji przygotowania wspólnego, spójnego Programu Rozwoju Lokalnego w oparciu o walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Pomysłodawca takiego programu, Pan Stanisław Jędrusina we wprowadzeniu przedstawił potrzebę takiej współpracy i korzyści, jakie mogą z niej wyniknąć dla wszystkich uczestników. Następnie pracownik Biura ZLPK, Krzysztof Wojciechowski w obszernej prezentacji ukazał potencjał Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego – największego ze wszystkich parków krajobrazowych w województwie lubelskim. Przedstawił także możliwości wykorzystania tego potencjały dla rozwoju różnych form turystki i edukacji. Już w trakcie prezentacji wywiązała się dyskusja nad prezentowanymi propozycjami. Kluczową sprawą był fakt, że nie dyskutowano nad tym „czy” ale „jak?”, co oznacza, że propozycja wspólnych działań jest dla wójtów z terenu Skierbieszowskiego PK swoistą oczywistością. Ożywiona i konstruktywna dyskusja trwała do południa. Uczestnicy zgodzili się, że Program taki jest konieczny i działając wspólnie ma większe szanse na sukcesywne wdrażanie przyjętych rozwiązań. Ustalono termin podjęcia ostatecznej decyzji o przystąpieniu konkretnej gminy do opracowania takiego programu. Następne spotkanie ma być już spotkanie roboczym, na którym pracować będziemy nad konkretnymi zagadnieniami.

Środowe spotkanie w sercu Skierbieszowskiego PK było pierwszym krokiem na drodze do budowania zrównoważonego rozwoju lokalnego w oparciu o potencjał takiego obszaru jak park krajobrazowy. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych chce być obecny w takich inicjatywach służąc swoim doświadczeniem i wiedzą w planowaniu rozwoju z poszanowaniem wartości przyrodniczych oraz kulturowych.

 

Obszerna relacja ze spotkania, założenia do Programu Rozwoju Lokalnego oraz galeria zdjęć znajduje się na stronie gminy Skierbieszów:

http://www.skierbieszow.com.pl/news/634/program-rozwoju-lokalnego-z-wykorzystaniem-potencjalu.html#prettyPhoto

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

Foto, Marcin Kozieł, Biuro ZLPK i z Archiwum Gminy Skierbieszów

‹‹powrót