Seniorzy też pragną wiedzy

Minął równo miesiąc od uroczystego otwarcia Dziennego Domu Seniora+ w Stanisławce na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego i już w jego murach miała miejsce prezentacja o tym największym z lubelskich parków krajobrazowych.

 

Ceremonię otwarcia Dziennego Domu Seniora+ w Stanisławce relacjonowaliśmy na naszej stronie:

http://parki.lubelskie.pl/aktualnosci/dzienny-dom-seniora-w-skierbieszowskim-parku-krajobrazowym

Podczas owego otwarcia Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych reprezentował pracownik Biura ZLPK Krzysztof Wojciechowski, który w imieniu dyrektor ZLPK Justyny Jędruch złożył ustną deklarację współpracy Zespołu z nowo powstałą instytucją.

Okazja wcielenia słowa w czyn nadarzyła się bardzo szybko. Dnia 12 czerwca br. ten, który ową deklarację złożył udał się do Stanisławki z prezentacją i pokazem filmu dla seniorów (a ściślej seniorek) korzystających z oferty Domu Seniora+. Prezentacja odbyła się na zaproszenie kierownika Domu Pana Daniela Bergiela. „Tam gdzie rosną buki…” to prezentacja ukazująca piękno i oryginalność Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Seniorki uzyskały wiele informacji nie tylko o całym Parku, ale przede wszystkim o najbliższym jego zakątku, w którym leży Stanisławka. Poznały zatem historię Źródełka Zjawlienia w Sławęcinie i kaplicy św. Tereski w Łaziskach. Dowiedziały się jakie osobliwości przyrodnicze można spotkać w Lesie Łaziskim, a jakie w Lesie Kornelówka. Wiedzą już w czym leży unikalność Horodyska, kto dokładnie spoczywa na cmentarzu z I wojny światowej w Stanisławce i dlaczego św. Jan Nepomucen w Kol. Rozdoły stoi tak daleko od wody. Prezentacja była także bardzo owocna dla samego prelegenta. I to nie tylko dlatego, że seniorki słuchały uważnie nie bacząc na to, że prelegent się rozgadał a temperatura nieubłaganie rośnie, ale również i dlatego, że same dzieliły się swoją wiedzą na temat okolicy. A wiedza ta jest unikalna bowiem nie znajdzie jej w żadnej książce, jest przekazywana ustnie przez przodków następnym pokoleniom.

Drugą część spotkania stanowił pokaz filmu „Naturalnie nie ma jak Lubelskie”, który to film ukazał seniorkom piękno wszystkich naszych 17 parków krajobrazowych. Prelekcja przy wybornie chłodzących lodach zapewne na długo zapadnie w pamięć. Zaś następne spotkanie planujemy już w terenie, tak by naocznie poznawać uroki najbliższej okolicy.

 

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

Zdjęcia: Daniel Bergiel