ROZPOCZYNAMY IV EDYCJĘ KONKURSU PRZYRODNICZEGO „CHRONIMY DZIUPLAKI”

Konkurs przeznaczony jest dla młodych miłośników przyrody, którzy chcieli by bezpośrednio się zaangażować w jej aktywną ochronę i podzielić się z nami efektami swojej pracy. Tym razem rozszerzamy konkurs na całe województwo lubelskie. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych. Konkurs jest dość pracochłonny i wymaga od uczestnika wiele cierpliwości oraz umiejętności pracy w terenie, zdolności technicznych, komputerowych oraz krasomówczych.

Konkurs składa się z dwóch części: W pierwszej kolejności uczestnik instaluje jedną lub więcej budek lęgowych dla ptaków w wybranych przez siebie miejscach i prowadzi obserwację efektów zasiedlenia, w drugiej na podstawie własnych obserwacji oraz wykonanych fotografii sporządza prezentację multimedialną w programie PowerPoint 2010. Szczegóły w załączonym regulaminie Konkursu.

Zgłoszenie wraz z oświadczeniem RODO należy przesłać do 15 marca 2019 r. na adres:

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie

Brzeźno 163, 22-174 Brzeźno

brzezno.zlpk@lubelskie.pl

 

Zachęcamy do zaangażowania się w aktywną ochronę przyrody i udział w Konkursie!

 

Paweł Łapiński (ZLPK OE-M w Brzeźnie)