Aktualności

Dnia 23 lutego br. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej w Lublinie (w Auli im. Eugeniusza Romera) odbyły się obchody Światowego Dnia Mokradeł. Dzień ten tradycyjnie obchodzony jest 2 lutego w rocznicę podpisania Konwencji Ramsarskiej (Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających międzynarodowe znaczenie, zwłaszcza, jako środowisko życiowe ptactwa wodnego).

Pracownicy Wydziału, doktoranci oraz studenci ze studenckich kół naukowych z tej okazji przygotowali sesję referatową, której zadaniem była popularyzacja wiedzy na temat znaczenia i ochrony terenów wodno-torfowiskowym wśród młodzieży szkolnej. Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna „Chrońmy bagna”, która była elementem dużego projektu pt. „Społeczna kontrola gospodarowania ekosystemami rzecznymi w Polsce, realizowanego przez stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł (http: //bagna.pl/wirtualna-wystawa).

            Inicjatywa Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej spotkała się z dużym zainteresowaniem. W Auli, wypełnionej po brzegi (ponad 90 osób), stawili się uczniowie 6 szkół licealnych z Lublina (I LO im. S. Staszica, VI LO im. H. Kołłątaja, VIII LO im. Zofii Nałkowskiej, IX LO im. M. Kopernika w Lublinie, Prywatne LO im. Królowej Jadwigi) oraz Świdnika (I LO im. W. Broniewskiego).

Jednym z zaproszonych prelegentów był Pan dr. hab. Wiktor Kotowski (Uniwersytet Warszawski), który przedstawił referat pt. „Pamiętajmy o mokradłach: czy potrafimy powstrzymać degradację i przywrócić utracone usługi ekosystemów wodnych i bagiennych? Następnie głos zabrali pracownicy oraz doktoranci Wydziału (hydrolodzy, geomorfolodzy, paleoekolodzy) w kolejnych referatach przybliżyli specyfikę badań naukowych prowadzonych w obszarach wodno-torfowiskowych (m. in. Polesia Lubelskiego). Tereny te, ze względu na wybitne walory przyrodnicze, objęte są ochroną prawną w formie m.in.: parków krajobrazowych (Chełmski PK, Poleski PK, Sobiborski PK, PK Lasy Janowskie) oraz obszarów chronionego krajobrazu (Chełmski OCK, Poleski OCK, OCK Pradolina Wieprza).

Program sesji referatowej:

  • Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Bagno wciąga, czyli krótka historia badań torfowisk Polesia
  • Dr hab. Stanisław Chmiel – Dlaczego torfowiska wysokie muszą być kwaśne?
  • Dr Irena A. Pidek – Jaki wpływ ma pyłek na zrozumienie zmian klimatu?
  • Dr Piotr Kulesza – Czy małżoraczek to raczek?
  • Dr Magdalena Suchora – Jeziora okiem wioślarki?
  • Dr Jarosław Pietruczuk – Dlaczego gytia jest tak ważna?
  • Mgr Joanna Jarosz – Czy można się zarazić amebą na bagnach?

            Ostatni referat poświęcony turystyce ornitologicznej pt. Fascynujące obserwacje ptaków, czyli dwa słowa o turystyce ornitologicznej wygłosił Pan mgr Grzegorz Gołoś.

            Zwieńczeniem Dnia Mokradeł był sprawdzian wiedzy o bagnach z wykorzystaniem platformy internetowej (kahoot.com). Zadaniem uczestników quizu było udzielenie poprawnych odpowiedzi (w jak najkrótszym czasie) na 15 pytań. Uczniowie odpowiadali na pytania, które dotyczyły zagadnień omawianych podczas prelekcji. Poprawne odpowiedzi na część pytań znajdowały się w podpisach do fotografii zaprezentowanych na Wystawie. Test wymagał nie tylko wiedzy, ale również spostrzegawczości i sprytu. „System liczenia głosów” spośród osób, które zalogowały się na platformie i wzięły udział w teście wytypował trójkę zwycięzców. Najlepiej z pytaniami poradził sobie Witold Chromiński z Prywatnego Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie (I miejsce), kolejne miejsca zajęli licealiści z I LO im W. Broniewskiego w Świdniku – Zofia Klimczak oraz Jakub Kania (II i III miejsce). Laureaci otrzymali nagrody, wśród, których nie zabrakło upominku od Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

            Ostatnim akcentem spotkania było zaproszenie wystosowane w imieniu pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych do zgromadzonych uczniów oraz nauczycieli, a także studentów, doktorantów i pracowników Wydziału do odwiedzenia Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego w Brzeźnie i skorzystania z jego bogatej oferty edukacyjnej. Pierwsze deklaracje odwiedzin Naszego Ośrodka padły…, czy dojdą do skutku…, to się okaże wkrótce.

 

Tekst: Marcin Kozieł, Biuro ZLPK

‹‹powrót