ROWE LOVE ROZTOCZE

  • 08-08-2018

Podstawowym elementem projektu będzie Centralny Szlak Rowerowy Roztocza, prowadzący od Kraśnika do Lwowa przez tereny cenne przyrodniczo, ale także do miejsc ważnych dla historii i kultury regionu.

Oprócz rozbudowy rowerowej infrastruktury w Lipsku Polesiu powstanie dwupiętrowy budynek informacji geoturystycznej. Znajdą się tam sala konferencyjna i pokoje noclegowe. Będzie też pole namiotowe, sanitariaty, parkingi. Natomiast w Wereszczycy powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej Jaworowskiego Parku Narodowego. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w ukraińskiej części Roztocza.

Projekt „Rowe Love Roztocze…” przewiduje także opracowanie różnych materiałów – drukowanych i cyfrowych – dla turystów, opisujących walory przyrodnicze i kulturowe Roztocza m.in.: mapy, atlasy tras rowerowych, przewodniki.

Zaplanowano także cykl rajdów rowerowych pod hasłem „Na skrzydłach natury – Roztocze Tour”, „Rowe Love Roztocze”, „Roztoczańska Ekomajówka”. Rajdy mają być organizowane po polskiej i po ukraińskiej stronie szlaku, a w przyszłości także z przekraczaniem granicy polsko-ukraińskiej.

Centralny Szlak Rowerowy Roztocza oznaczony kolorem czerwonym po stronie polskiej prowadzi między innymi przez Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej (biegnąc po krawędzi Roztocza) i kończy się w Hrebennem.

Spot promujący projekt można obejrzeć na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=QDL-InLHeeY

Tekst: Nowy Kurier Zamojski, opracowała: Małgorzata Grabek ZLPK OZ Zamość

Zdjęcie: Krzysztof Kowalczuk ZLPK OZ Zamość