Rewaloryzacja ścieżek dydaktycznych w Kazimierskim Parku Krajobrazowym.

  • 04-01-2018

Ścieżki opisano i oznakowano około dwadzieścia lat temu. Niektóre z nich były poddawane konserwacji. Niestety obecnie ich oznakowanie jest słabo widoczne lub wręcz nieczytelne w terenie. Tablice informacyjne również wymagają uaktualnienia i wymiany.

W 2017 roku, staraniem pracowników ZLPK z Ośrodka Zamiejscowego w Lubartowie, rozpoczęły się prace zmierzające do ułatwienia turystom samodzielnego korzystania ze ścieżek dydaktycznych. Jako pierwsze, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Opolu Lubelskim, zostały odnowione dwie ścieżki położone na terenie Powiatu Opolskiego? Zadanie polegało na wykonaniu prac znakarskich na trasie ścieżek oraz wymianie na nowe dwóch tablic informujących o przebiegu i długości trasy oraz najbardziej interesujących krajobrazowo i przyrodniczo punktach ścieżki.

Nowe tablice zostały ustawione w grudniu 2017 roku na ścieżce dydaktycznej „Dobre” - w miejscowościach Podgórz i Dobre. Również w tym okresie została przeprowadzona, wspólnie z przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, kontrola prawidłowości wykonania prac znakarskich na ścieżkach ‘Dobre” i „Rogów” oraz na ścieżce „Złota Góra” we Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym, w całości położonym na terenie Powiatu Opolskiego.

W latach następnych, planujemy odnowienie oznakowania pozostałych ścieżek dydaktycznych w Kazimierskim Parku Krajobrazowym. W pierwszej kolejności planowane są prace w okolicach Janowca i Bochotnicy. Mamy nadzieję, że w ten sposób zachęcimy turystów odwiedzających Kazimierz Dolny do odkrycia mniej znanych okolic naszej „perły nad Wisłą”.

Tekst: Joanna Agnieszka Trawińska ZLPK OZ Lubartów

Zdjęcie: Piotr Deptuś ZLPK O Z w Lubartowie