REMONT NAJMŁODSZEGO ZABYTKU !

  • 18-10-2018

     O kościółku  w Momotach Górnych perle architektury sakralnej położonym na skraju Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” zwykło się mówić, że jest dziełem „serca i rąk” księdza Kazimierza Pińciurka. Dokonał On rzeczy niezwykłych, które dla licznie odwiedzających to sanktuarium są powodem wiary, że człowiek jeżeli tylko chce może dokonać dzieł wydawałoby się nie możliwych do realizacji.

     Świętej Pamięci ksiądz Pińciurek  nie mając żadnego wykształcenia artystycznego, ani umiejętności ciesielskich i rzeźbiarskich, na przestrzeni lat 1972 – 75 stworzył  unikatową świątynię. Wykonane przez proboszcza wnętrze kościoła wprawia w zachwyt zwiedzających. Stropy, ołtarze, rzeźby – przedstawiające między innymi Drogę Krzyżową, Matkę Boską, Ostatnią Wieczerzę, ambonę, chrzcielnicę, konfesjonał i ławki wyrzeźbione zostały  z różnych gatunków drewna. Nawet witraże okienne są drewniane , a znajdująca się na placu kościelnym Płacząca Fontanna symbolizuje łz żołnierzy polskich składających w tym miejscu broń w 1939 roku.

     Początkowo komisja z kurii biskupiej oceniła te prace jako archaiczne, proste i naiwne. Pomimo tego w 2007 roku wystrój świątyni został uznany za perełkę architektury sakralnej i wpisany do rejestru zabytków. 

     Od tego czasu wnętrze kościoła nie było remontowane. Z biegiem lat elementy drewniane, a szczególnie nie izolowana niczym od podłoża podłoga ,uległy powolnemu niszczeniu.

     Pomimo wielu trudności parafianie wraz z księdzem Kazimierzem Saganem podjęli się (pod czujnym okiem konserwatora zabytków) remontu świątyni .Do tej szlachetnej  inicjatywy dołączyło się wielu ludzi oraz instytucji, wspomagając remont kościoła zarówno finansowo jak i w nieodpłatnym wykonaniu różnych prac.

     Pod koniec października br. dzieło zostało ukończone.

     Niewielu ludzi mogło na własne oczy zobaczyć odnowione wnętrze kościoła, jednak z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że ci co niedługo odwiedzą Momoty Górne przeżyją niezapomniane  doznania estetyczne, a przed ich oczami pokazywać się będzie  już na zawsze piękno świątyni, dzieło niezapomnianego skromnego i życzliwego człowieka śp. Księdza Kazimierz Pińciurka.

Tekst: M. Piech ZLPK OZ w Janowie Lubelskim

Zdjęcia: Ks. K. Sagan