Publikacje pracowników ZLPK

W marcowym numerze ogólnopolskiego poradnika ekologicznego „Eko i My” znalazł się artykuł Pawła Łapińskiego pt.: „Kraina bagien i moczarów”. Autor opisuje w nim działalność Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Brzeźnie. Czytelnicy dowiedzą się jednak z niego nie tylko o działalności edukacyjnej prowadzonej przez Ośrodek, ale także zapoznają się z jego historią i walorami przyrodniczymi terenów położonych w jego sąsiedztwie (Chełmski Park Krajobrazowy, Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu, obszary Natura 2000, rezerwaty). Jest rzeczą niezmiernie ważną, że artykuł ukazał się w tym właśnie miesięczniku, gdyż jest on skierowany (i trafia) przede wszystkim do szkół i placówek zajmujących się edukacją. Mamy zatem nadzieję na to, że dzięki niemu zwiększy się także zainteresowanie ofertą edukacyjną samego Ośrodka.

W najnowszym numerze „Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” (nr 1/85, 2018) ukazał się artykuł „Święto Parków Krajobrazowych Województwa Lubelskiego” autorstwa pracownika Biura ZLPK, Krzysztofa Wojciechowskiego. Ubiegłoroczne, październikowe Święto, pierwsze w historii parków krajobrazowych naszego województwa, posiadało także swój akcent związany z Uniwersytetem Przyrodniczym. Honorową odznakę „Przyjaciel Lubelskich Parków Krajobrazowych” otrzymał z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Grzegorza Kapusty prof. Eugeniusz Grela, Prorektor do Spraw Organizacji i Rozwoju Uczelni UP w Lublinie. Na Święcie obecni byli także pracownicy i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wraz z prof. Bogusławem Sawickim, przewodniczącym Rady ZLPK. Całość numeru „Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” dostępna jest pod linkiem:

http://www.up.lublin.pl/files/wydawnictwo/aktualnosci-up/aktualnosci_2018_1_85.pdf

tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK