„Pszczoła w mieście” po raz czwarty

Dnia 29 marca br. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się czwarta już konferencja „Pszczoła w mieście”, na której obecni byli przedstawiciele Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Idea konferencji zrodziła się po tym, jak na dachach budynków KUL założono pasieką pszczelą. Konferencja powiązana jest tematycznie z ogólnopolskim konkursem „Bliżej pszczół”, który od dwóch lat organizowany jest na KUL. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych od samego początku wspiera organizację konkursu poprzez fundowanie nagród dla uczestników z najdalszych zakątków Polski. Sam konkurs organizowany jest przez Fundację Rozwoju KUL przy współpracy z Instytutem Architektury Krajobrazu KUL i Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli. Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Tematyka konkursu dotyczy pszczół i pszczelarstwa. Konkurs odbywa się dwuetapowo. Etap szkolny ma miejsce w szkołach, które zgłosiły swój udział, a następnie zwycięzcy etapu szkolnego biorą udział w finale konkursu organizowanym w KUL. Finaliści zostają nagrodzenie podczas konferencji „Bliżej pszczół”.

Tegoroczna konferencja odbyła się w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na konferencji obecni byli przedstawiciele władz uczelni, władz wojewódzkich i samorządowych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego reprezentował Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Sebastian Trojak. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych reprezentowali: dyrektor ZLPK, Pani Justyna Jędruch i pracownik Biura ZLPK, Krzysztof Wojciechowski. Gościem specjalnym konferencji był niekwestionowany autorytet w dziedzinie pszczelarstwa, autor podręczników o pszczołach i pszczelarstwie prof. Jerzy Wilde. Uczestnicy konferencji mieli unikalną możliwość nabycia książki „Hodowla pszczół” z autografem prof. Wilde. Na konferencji zaprezentowano wystąpienia dotyczące bartnictwa w lasach, produktów pszczelich, kondycji pszczół z KUL-owskiej pasieki itp. Pracownik Biura ZLPK Krzysztof Wojciechowski przedstawił prezentację „Piękno tej ziemi… Sacrum i przyroda w parkach krajobrazowych”.

Na zakończenie konferencji odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów finalistom tegorocznej, III już edycji ogólnopolskiego konkursu „Bliżej pszczół”. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 56 uczniów z 45 szkół z całej Polski.  

W grupie gimnazjalnej na podium stanęli:

    Maciej Tatys (Społeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Legnicy)

    Zachariasz Tylkowski (Szkoła Podstawowa Skrzydła w Poznaniu)

    Urszula Lasota (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krasnymstawie).

W kategorii szkół średnich zwycięzcami byli:

    Karol Frączek (I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej)

    Julia Krzosek (Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie)

    Dominika Konarzycka (Alternatywne Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku).

 

Wręczone zostały także nagrody specjalne. Dyrektor ZLPK, Justyna Jędruch wręczyła nagrody uczniom, którzy przyjechali na konkurs z najdalszych zakątków naszej ojczyzny. A byli to: Maciej Tatys ze Społecznego Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Legnicy oraz Bartosz Kaźmierski z Technikum Morskiego w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy, a na kolejnej edycji konkursu i konferencji, na której nie może zabraknąć ZLPK, spotkamy się za rok.

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

Foto: Justyna Jędruch, Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK