Prace licencjackie o lubelskich parkach krajobrazowych

Prace powstały na kierunku geoinformatyka w Zakładzie Geoekologii i Paleogeografii pod kierunkiem dr Beaty Hołub. Pani Sylwia Filiks napisała pracę pt.: „Interaktywna mapa Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego”, zaś Pani Anna Barbara Szalewicz pracę licencjacką pt.: „Interaktywna mapa Chełmskiego Parku Krajobrazowego”. Każda z prac ma objętość ponad 40 stron i zawiera obszerną charakterystykę parku krajobrazowego, którego dotyczy. Poza tym w każdej z prac znajduje się także część dotycząca procedury i metodyki tworzenia interaktywnej mapy parku krajobrazowego.

Najcenniejsze z praktycznego punktu widzenia są same interaktywne mapy wspomnianych parków. Są one dostępne w sieci i mogą z nich korzystać wszyscy zainteresowani:

http://annasz25.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ae205cd84961467fbb519c3f04e7e3b1 - Chełmski Park Krajobrazowy

http://sfiliks95.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c537980726084539bf6ee685bf9247f9 - Wrzelowiecki Park Krajobrazowy

Prace powstały przy wsparciu pracowników ZLPK zwłaszcza Ośrodków Zamiejscowych w Chełmie, Janowie Lubelskim i Lubartowie oraz Biura ZLPK, za co licencjatki i promotorka są bardzo wdzięczne. Jednak nie mniej wdzięczni dr Hołub i jej licencjatkom są również pracownicy ZLPK, bo dzięki wspominanym pracom otrzymaliśmy ciekawy materiał dotyczący naszych parków krajobrazowych a dodatkowo zaprezentowany w nowoczesnej, atrakcyjnej formie. Liczymy na to, że w/w prace stanowić będą dobry początek dalszej współpracy obu stron. Wszak pozostałych 15 parków krajobrazowych i 17 obszarów chronionego krajobrazu, administrowanych przez ZLPK, również zasługuje na interaktywną prezentację ich cennych walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i turystycznych.

Tekst: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK