POSIEDZENIE RADY NAUKOWO-SPOŁECZNEJ LKP "LASY JANOWSKIE"

  • 03-01-2019

    W dniu 11 grudnia 2018 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim odbyło się posiedzenie Rady Naukowo – Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Janowskie". Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Lublinie wręczył nominacje członkom Rady na lata 2018 – 2022, wybrane zostało również prezydium Rady z nowym przewodniczącym dr hab. Grzegorzem Grzywaczewskim  prof. nadzwyczajnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a pracownik ZLPK OZ w Janowie Lubelskim pełnić będzie funkcję sekretarza.

              W trakcie posiedzenia nowej Rady omówionych zostało wiele istotnych dla kompleksu Lasów Janowskich spraw dotyczących dalszego rozwoju oraz planowanych projektów na rok 2019 i lata następne.

             Najważniejszym zadaniem będzie realizacja projektu „Restytucja i czynna ochrona głuszca w Puszczy Solskiej” , oraz edukacja leśna i dalsze prace w "Rozbudowie i doposażeniu arboretum leśnego” w Nadleśnictwie Janów Lubelski.

            Nowym i bardzo wymagającym zadaniem będzie w najbliższych latach osiedlenie w ramach programu „Kompleksowej ochrony żubra w Polsce” stada tych majestatycznych zwierząt na terenie Lasów Janowskich.

             Posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej zakończyła dyskusją oraz zaopiniowanie zadań rzeczowych LKP „Lasy Janowskie”, a wyjazd  do rezerwatu przyrody pozwolił zapoznać się  z potrzebami  w terenie.

 

Tekst : Marek Piech ZLPK OZ w Janowie Lubelskim