Policzono ptaki w ramach „Europejskich Dni Ptaków” 2018

  • 15-10-2018

Ponad 40-osobowa grupa uczestników akcji pokonała ośmiokilometrową trasę w granicach Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Była ona zróżnicowana – obejmowała zabudowę Janowa Podlaskiego i Starego Pawłowa, otwarte nadbużańskie łąki, bezpośrednie sąsiedztwo starorzeczy i zbiorowisk leśnych czy gruntów ornych. Mimo, że młodszym uczniom tego wydarzenia okazała się dość wyczerpująca, to jakże bogata w różnorodnych przedstawicieli ptasiego świata. Doliczyliśmy się 642 osobników, reprezentujących 35 gatunków, wśród nich najliczniej występowały: zięby (320 os.), bogatki (48 os.), trznadle (40 os.), kolejne to: czyże, wróble, mazurki, kawki. Wśród najbardziej barwnych ptaków królowały szczygły (16 os.), udało nam się także wypatrzyć modraszki, grubodzioby i zimorodki (jeden z nich wyjątkowo pośród zabudowy wiejskiej).

Akcja ptakoliczenia to swego rodzaju spacer, który pod czujnym okiem P. Jarka Mydlaka (pracownika Nadleśnictwa Biała Podlaska) zaznajamia ze sposobami prowadzenia obserwacji, nasłuchiwania ptasich głosów, rozpoznawania gatunków na podstawie miejsca występowania czy wyglądu. Uczestnicy mają szanse zdobyć dodatkową, poza książkową wiedzę, wymiernym rezultatem dokonanych obserwacji jest także zebranie danych o liczebności poszczególnych gatunków, które są przekazywane do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Dwaj uczniowie, najbardziej zaangażowani w rozpoznawanie napotkanych ptaków, zostali nagrodzeni przez Nadleśnictwo Biała Podlaska koszulkami z wizerunkiem bociana czarnego.   Zwieńczeniem trudu wędrówki było wspólne ognisko, przy którym była okazja odpocząć i zaspokoić głód.

 

Tekst: M. Żychowska

Zdjęcia: M. Żychowska, A. Łazeba