Aktualności

Jak co roku pierwsze dni czerwca to czas obchodów Dnia Dziecka, Święta Bociana Białego a w tym roku także Patrona Szkoły. Dzień wolny od zajęć przypadł tym razem na 4 czerwca, kiedy to społeczność szkolna uczestniczyła we Mszy Świętej, następnie w apelu na cześć Czesława Tańskiego – patrona janowskiej szkoły (zwanego ojcem polskiego lotnictwa). Po tym nastał czas na część artystyczną związaną z uczczeniem bocianów, którą zakończyła barwna parada ulicami Janowa Podlaskiego.

W wydarzeniu tym uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. pracownicy Nadleśnictwa Biała Podlaska, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodka Zamiejscowego w Janowie Podlaskim, Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim. Jednostki te współpracują ze szkołą i sobą nawzajem, szczególnie podczas organizacji akcji ptakoliczenia: jesienią, zimą a także wiosną (nocne nasłuchy sów). Minione święto było okazją do nagrodzenia tych uczniów, którzy w sposób szczególny uczestniczyli w tych wydarzeniach „ekologicznych”.  W nagrodę za zdobytą wiedzę i zaangażowanie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, ufundowane m.in. przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Uczestnictwo w takim wydarzeniu jest dla nas zaszczytem, cieszymy się że możemy na forum społeczności szkolnej nagrodzić i wyróżnić uczniów, którzy zainteresowani są światem przyrody i angażują się w różne przedsięwzięcia. Szczególnie pragniemy podziękować dyrekcji szkoły oraz nauczycielom, którzy dzięki charyzmie i własnym pasjom potrafią zmotywować uczniów do realizowania zadań spoza podstawy programowej.

Ponadto podczas tego święta, jak co roku, reprezentacje poszczególnych klas przygotowały bocianie platformy, które wzięły udział w konkursie na najciekawsze, za co zostali nagrodzeni przez dyrekcję szkoły. Przemarsz uczniów z mobilnymi platformami przez miejscowość Janów Podlaski stał się tradycją Święta Bocianów. Pomysłowość i trud włożony w ich przygotowanie rokrocznie nas zadziwia.

 

Tekst: M. Żychowska ZLPK OZ w Janowie Podlaskim

Zdjęcie: Z. Chajkaluk ZLPK OZ w Janowie Podlaskim

‹‹powrót