Podsumowanie konkursu „Mój las”

  • 24-06-2019

Dnia 6.06.2019 roku, w Nadleśnictwie Puławy, Leśnictwo Kozi Bór, pracownicy Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie,  wzięli udział w  uroczystym podsumowaniu XXXII edycji Regionalnego Konkursu „Mój las”, organizowanego przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie, Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Lublinie, Nadleśnictwo Puławy.

               Po uroczystym powitaniu uczestników i odczytaniu protokołu Okręgowego Sądu Konkursowego przez przewodniczącego Okręgowego Sądu Konkursowego mgr inż. Pawła Cieślaka, oraz przemówieniach zaproszonych gości, nastąpiło wręczenie laureatom konkursu pamiątkowych dyplomów, oraz nagród rzeczowych.

Prace nagrodzono w czterech kategoriach wiekowych, oraz czterech kategoriach tematycznych:

Kategoria I –   Moja ulubiona pora roku w lesie

Kategoria II –  Mieszkania leśnych zwierząt

Kategoria III – Zapraszam na trzydniową wycieczkę do lasu w mojej okolicy

Kategoria IV – Drewno wczoraj, dziś i jutro

               Po oficjalnej części podsumowania, uczniowie wzięli udział w zajęciach na ścieżce dydaktycznej, zwiedzali szkółkę leśną zapoznając się z pracą leśnika, rozpoznawali tropy zwierząt, a także brali udział w licznych zabawach i konkursach.

               Podsumowaniem dnia, było wspólne, integracyjne spotkanie wszystkich uczestników, oraz posiłek przy ognisku.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w przyszłych edycjach.