Podsumowanie konkursu fotograficzno-filmowego „Cztery pory roku w lubelskich parkach krajobrazowych”

Dnia 7 grudnia 2018 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbyła się Uroczysta Gala podczas, której wręczono nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia laureatom konkursu fotograficzno-filmowego „Cztery pory roku w lubelskich parkach krajobrazowych”. Głównym organizatorem konkursu był Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Patronat honorowy nad konkursem objął: Pan Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego. Patronem medialnym konkursu były: Telewizja Polska Oddział w Lublinie, Polskie Radio Lublin, Dziennik Wschodni oraz Gazeta Wyborcza Lublin. Organizacja konkursu została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Uroczystą Galę uświetnili swoją obecnością: Pan Andrzej Miskur – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu UMWL, Pani Anna Mochniej – Dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki UMWL, Pan dr inż. Arkadiusz Iwaniuk – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Pan prof. dr hab. Bogusława Sawicki – Przewodniczący Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, Pan Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Pani Agata Panasiuk – specjalista ds. Edukacji i Udostępniania Parku – Poleski Park Narodowy, Pani dr Grażyna Szymczak – Dyrektor Ogrodu Botanicznego UMCS, członek Rady ZLPK, Pani dr Anna Cwener – członek Rady ZLPK oraz dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. nadzw. – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli również Kierownicy Ośrodków Zamiejscowych ZLPK, ośrodków edukacyjnych ZLPK oraz laureaci konkursu.

W imieniu organizatora konkursu wszystkich zebranych w „czytelni zbiorów specjalnych” WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przywitała Pani Justyna Jędruch – Dyrektor ZLPK. Podczas uroczystego powitania w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego głos zabrał: Pan Andrzej Miskur – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu UMWL. Kolejnym mówcą był Pan dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. nadzw. – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Założenia konkursu przybliżył wszystkim zgromadzonym Pan Marcin Kozieł – pracownik Biura ZLPK, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza Jury konkursu.

Pierwsze posiedzenie Jury konkursu odbyło się w dniu 5 listopada 2018 r. w Lublinie. Na konkurs wpłynęło 35 zgłoszeń, co przełożyło się na 187 fotografie oraz 2 filmy. Nie wszystkie nadesłane prace konkursowe spełniały warunki określone w Regulaminie konkursu (nie zostały wykonane na terenie jednego z parków krajobrazowych, nie spełniały wymagań technicznych). Komisja w składzie: 1) Justyna Jędruch – Dyrektor ZLPK – przewodnicząca Jury, 2) Krzysztof Wojciechowski – starszy specjalista ds. ochrony przyrody, krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, ochrony środowiska, edukacji oraz turystyki i rekreacji – członek Jury, 3) Marcin Kozieł – starszy strażnik – sekretarz Jury, dokonała przeglądu zgłoszonych prac konkursowych (w kategorii: Fotografia i Film) i zakwalifikowała do dalszej oceny 103 fotografie (przesłane przez 20 uczestników konkursu) oraz 1 film. Prace zakwalifikowane do dalszej oceny zostały zakodowane i przesłane drogą elektroniczną do Bożeny i Jana Walencika. Państwo Walencikowie nie tylko podjęli się roli bycia przewodniczącymi konkursu, ale postanowi również ufundować nagrodę specjalną album „Saga prastarej puszczy. Opowieść filmowa”.

Biorąc pod uwagę wysoki poziom artystyczny prac fotograficznych Jury (Bożena i Jan Walencik) postanowiło, zgodnie z Regulaminem konkursu, przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii – „Fotografia”:

Wyróżnienia otrzymali: Grzegorz Szkutnik, Karol Zalewski, Michał Gałan, Marcin Najdzioński oraz Wojciech Chudzik.

III miejsce ex aequo: Ryszard Domański z Białej Podlaskiej za pracę „Świetliste pola” wykonaną na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz Andrzej Blacha za fotografię „Tańczące żurawie” wykonaną w Parku Krajobrazowym Lasy Janowskie.

II miejsce ex aequo: Rafał Siek z Lublina za fotografię „Puszczyk mszarny” wykonaną na terenie Sobiborskiego Parku Krajobrazowego oraz Wojciech Chudzik za pracę „Tanew o poranku”. Zdjęcie zostało zrobione na terenie Rezerwatu nad Tanwią.

I miejsce: Dariusz Kostecki z Chełma, który na konkurs nadesłał pracę pt. „Wierzby”. Fotografia została wykonana na terenie otuliny Rezerwatu Bagno Serebryskie, koło wsi Gotówka. Laureat oprócz nagrody rzeczowej otrzymał nagrodę specjalną album „Saga prastarej puszczy. Opowieść filmowa” wraz z dedykacją autorów.

W kategorii – „Film”:

Główną nagrodę zdobył Marcin Najdzioński ze Świdnika za film z terenu Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego pt. „Łysołaje”.

Uroczystej Gali towarzyszył wernisaż 20 najlepszych prac konkursowych. Oprócz prac nagrodzonych i wyróżnionych zaprezentowane zostały fotografie następujących autorów: Barbary Gnyp, Joanny Laskowskiej, Sławomira Wróbla, Piotra Pituchy, Piotra Chmielewskiego, Marka Tokarzewskiego oraz Tadeusza Żaczka.

Każdy laureat nagród rzeczowych miał „swoje 5 minut”. Oprócz krótkiej informacji o sobie, wszyscy nagrodzeni przedstawili swoje dokonania fotograficzne i filmowe (w postaci prezentacji multimedialnych).

Przewodniczący Jury Pan Jan Walencik (za pośrednictwem krótkiego filmu) skierował podziękowania dla uczestników konkursu oraz gratulacje dla zwycięzców, a zwłaszcza Pana Dariusza Kosteckiego.

Uroczystość podsumowała Pani Justyna Jędruch – Dyrektor ZLPK, która podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu i zaproszonym gościom za udział w Gali oraz gospodarzowi wydarzenia Panu Tadeuszowi Sławeckiemu i pracownikom WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie za pomoc w organizacji wernisażu pokonkursowego.

 

tekst: Marcin Kozieł (Biuro ZLPK)

foto: Krzysztof Wojciechowski (Biuro ZLPK)