Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie otrzymał dofinansowanie

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie dofinansowania realizacji projektu: "Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie", którego wartość wynosi 2,0 mln złotych z czego 85% kosztów kwalifikowanych pokryte zostanie z funduszy Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020).

Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochronnych cennych obszarów parków krajobrazowych, które nie powinny być narażone na nadmierną działalność człowieka oraz tworzenie efektywnych warunków kształtowania postaw proekologicznych.

Realizacja projektu jest również nawiązaniem do testamentu fundatora szkoły Kajetana hr. Kickiego, który w swej ostatniej woli pisał m.in.: "przyczem nadmieniam, że potrzeba niezwłoczna sporządzenia planu, do onegoż ostatecznego racjonalnego, zdziałanego przez fachowego znawcę dzięki, któregoby już rozgłos stanowił rękojmię niezawisłości takich przymiotów, jakie las przez swe urządzenie zyskać powinien". Takim „fachowym znawcą” okazał się Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, który będzie podmiotem realizującym projekt.

Sobieszyński OEE pełne działanie rozpocznie w 2022 r., choć w pełni wyposażony będzie już w połowie 2021 r. Chcemy aby ośrodek ten prezentował w pełni naszą działalność i wszystkie nasze parki krajobrazowe, których jest 17. Jesteśmy pod tym względem potentatami w całym kraju. Chcemy by równie silnie była w nim reprezentowana Pradolina Wieprza, dlatego poświeciliśmy jej jedną salę tematyczną. W ośrodku będzie także nowoczesna eko-pracownia, w której przy pomocy nowych metod edukacyjnych i sprzętu będziemy prowadzić edukację z najmłodszymi. W zachodnim skrzydle planujemy dużą salę konferencyjną, która będzie nam służyła regularnie na spotkania, seminaria, konkursy i olimpiady, ale i międzynarodowe konferencje. Chcemy by to miejsce żyło, by stało się rozpoznawalnym punktem na mapie województwa i tej części Polski, jak Zoom Natury czy Bałtów. 

Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie-Brzozowej, to także szansa dla uczniów „od Kickiego”, którzy biorąc udział w manewrach wojskowych i podchodach, otaczające tereny spenetrowali już pod względem historycznym i militarnym, a teraz dzięki współpracy z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych i prowadzonym przezeń Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej będą mogli poznać jego walory przyrodnicze m.in. pod kątem bytowania w lesie, poznawania „nietypowych” jadalnych roślin, a także tych zapomnianych, które mają właściwości lecznicze.

Warto przypomnieć, że tereny okalające szkołę w Sobieszynie Brzozowej obfitują w różnorodność fauny i flory. Można spotkać tu żółwie błotne, bobry, bociany czarne, a przy odrobinie szczęścia można natknąć się na łosia. Obszar ten objęty jest ochroną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradolina Wieprza, w granicach którego znajduje się także obiekt rangi europejskiej – ostoja siedliskowa europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 Dolina Dolnego Wieprza. Tereny leśne to doskonałe miejsce do spacerów i relaksu. Współpraca z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej sprawi, że ten teren stanie się popularny wśród turystów poszukujących odpoczynku w obcowaniu z przyrodą. Nieopodal przepływający Wieprz i jego Pradolina są kolejnymi atrakcjami turystycznymi, których promocją zajmie się Ośrodek.