Aktualności

W dniu 20 grudnia 2017 roku przy ul Karłowicza 4, w nowej siedzibie Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników ZLPK. Na spotkaniu obecny był także Pan Grzegorz Kapusta – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz ks. prof. Jacek Łapiński – dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pan Marszałek na ręce Pani Dyrektor ZLPK Justyny Jędruch złożył podziękowania wszystkim pracownikom Zespołu za ich całoroczny trud, pogratulował dotychczasowych efektów i życzył spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku. Ksiądz prof. Jacek Łapiński podzielił się z zebranymi refleksją na temat nadchodzących świąt i obecności nowonarodzonego Zbawiciela w naszym życiu, następnie poświecił przyniesiony opłatek i rozdzielił go między obecnych. Nadszedł czas na indywidulane składanie życzeń i wspólny świąteczny poczęstunek.

Spotkanie opłatkowe było również okazją do uroczystego pożegnania Pana Zbigniewa Butryna, pracownika Ośrodka Zamiejscowego w Janowie Podlaskim, który wraz z końcem roku przechodzi na emeryturę. Pan Zbyszek, największy w Polsce znawca suki biłgorajskiej i opiekun koników biłgorajskich w Szklarni przyjął z rąk Pana Marszałka Grzegorza Kapusty Honorową Odznakę „Przyjaciel Lubelskich Parków Krajobrazowych”, a także został nagrodzony pamiątkowym dyplomem.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Wojciechowski, Biuro ZLPK

‹‹powrót